Phần mềm chứa trong đĩa CD có phải làm thủ tục hải quan khi XK?

(HQ Online) - Đó là thắc mắc của Công ty TNHH Beowulf Việt Nam về thủ tục hải quan đối với lô hàng XK phần mềm chứa trong đĩa CD.
Lựa chọn phân bổ trị giá của phần mềm điều khiển, vận hành nhập khẩu

Theo quy định, tại khoản 1 Điều 16 Luật Hải quan 2014 nêu rõ: “Hàng hóa, phương tiện vận tải phải được làm thủ tục hải quan, chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan, vận chuyển đúng tuyến đường, đúng thời gian qua cửa khẩu hoặc các địa điểm khác theo quy định của pháp luật”.

Cũng tại khoản 6 Điều 4 Luật Hải quan 2014 quy định: Hàng hóa bao gồm động sản có tên gọi và mã số theo Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam được XNK, quá cảnh hoặc được lưu giữ trong địa bàn hoạt động hải quan.

Công chức Hải quan TPHCM làm thủ tục cho doanh nghiệp. Ảnh: Thu Hòa
Công chức Hải quan TPHCM làm thủ tục cho doanh nghiệp. Ảnh: Thu Hòa

Tại Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 65/2017/TT-BTC và Thông tư 09/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính không quy định tên gọi, mã số hàng hóa đối với phần mềm.

Đối chiếu với các quy định thì phần mềm không có tên gọi và mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam, nên phần mềm XK không phải làm thủ tục hải quan và được quản lý hải quan theo phương tiện chứa đựng.

Tuy nhiên, phần mềm XK được chứa trong đĩa CD thì đĩa CD được coi là hàng hóa XK, phải làm thủ tục hải quan và chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan Hải quan.

Đối với trị giá hải quan, trường hợp hàng hóa XK là phương tiện trung gian (carrier media) chứa đựng phần mềm ứng dụng thì trị giá hải quan là giá bán của phương tiện trung gian tính đến cửa khẩu xuất, không bao gồm trị giá của phần mềm ứng dụng nếu trên hóa đơn thương mại, trị giá của phần mềm ứng dụng được tách riêng với trị giá của phương tiện trung gian.

Về khai báo trên tờ khai hải quan hàng XK, tại ô “Tổng trị giá hóa đơn” người khai hải quan khai tổng trị giá của phương tiện trung gian theo hóa đơn thương mại, ô “Tổng trị giá tính thuế" khai tổng trị giá hải quan của phương tiện trung gian; trị giá của phần mềm ứng dụng được khai báo tại phần ghi chú trên tờ khai XK.

Ý kiến bạn đọc

Đọc tiếp

Đề xuất các quy định mới về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

Đề xuất các quy định mới về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

(HQ Online) - Để cụ thể hóa các quy định tại Luật Đất đai năm 2024, đảm bảo huy động hiệu quả nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất vào ngân sách nhà nước, góp phần thúc đẩy việc khai thác, sử dụng đất hiệu quả, Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo tờ trình Nghị định của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.
Sửa Luật Kiểm toán nhằm nâng cao hiệu quả giám sát sử dụng tài chính công, tài sản công

Sửa Luật Kiểm toán nhằm nâng cao hiệu quả giám sát sử dụng tài chính công, tài sản công

(HQ Online) - Việc sửa đổi, bổ sung Luật Kiểm toán Nhà nước là một trong những yêu cầu cần thiết đặt ra nhằm hoàn thiện pháp luật về kiểm toán, qua đó giúp nâng cao hiệu lực kiểm tra, giám sát, quản lý sử dụng tài chính công, tài sản công, giảm thiểu thất thoát ngân sách nhà nước.

Đọc nhiều