Quy định mới về lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 10/2024/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản. Thông tư này thay thế Thông tư số 191/2016/TT-BTC; Thông tư số 91/2021/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính và có hiệu lực kể từ ngày 21/3/2024.
Quy định mới về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Quy định mới về mức thu, nộp phí trong lĩnh vực y tế Sửa đổi, bổ sung nhiều quy định mới cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm
Quy định mới về lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 10/2024/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản. Ảnh: Internet.

Theo đó, về mức thu phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản, Thông tư số 10 quy định, tổng chi phí thăm dò khoáng sản thực tế (không bao gồm thuế GTGT) đến 1 tỷ đồng có mức phí là 10 triệu đồng; trên 1-10 tỷ đồng mức phí là 10 triệu đồng + ( 0,5% x phần tổng chi phí trên 1 tỷ đồng); trên 10-20 tỷ đồng mức phí là 55 triệu đồng + (0,3% x phần tổng chi phí trên 10 tỷ đồng); trên 20 tỷ đồng thì mức phí là 85 triệu đồng + (0,2% x phần tổng chi phí trên 20 tỷ đồng).

Mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản đối với thăm dò được tính là 4 triệu đồng/1 giấy phép nếu diện tích thăm dò nhỏ hơn 100ha; 10 triệu đồng/1 giấy phép nếu diện tích thăm dò từ 100-50.000 ha; 15 triệu đồng/1 giấy phép nếu diện tích thăm dò trên 50.000ha.

Riêng đối với hoạt động khai thác, giấy phép khai thác cát sỏi lòng suối có công suất dưới 5.000m3/năm thì mức thu là 1 triệu đồng/giấy phép; từ 5.000-10.000m3 mức thu là 10 triệu đồng/giấy phép; trên 10.000m3 thì mức thu là 15 triệu đồng/giấy phép.

Trong khi đó, đối với giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, trừ các loại đã quy định tại điểm 1 của biểu mức thu này thì có mức thu từ 15-100 triệu đồng/giấy phép.

Trường hợp khai thác tận thu, mức thu là 5 triệu đồng/giấy phép; gia hạn giấy phép, cấp lại khi chuyển nhượng thì mức thu bằng 50% mức thu lệ phí tương ứng với các mức thu trên.

Tổ chức thu phí nộp 30% vào NSNN và được để lại 70% tiền phí thu để trang trải chi phí hoạt động.

Ý kiến bạn đọc

Liên quan

Đọc tiếp

Đề xuất các quy định mới về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

Đề xuất các quy định mới về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

(HQ Online) - Để cụ thể hóa các quy định tại Luật Đất đai năm 2024, đảm bảo huy động hiệu quả nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất vào ngân sách nhà nước, góp phần thúc đẩy việc khai thác, sử dụng đất hiệu quả, Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo tờ trình Nghị định của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.
Sửa Luật Kiểm toán nhằm nâng cao hiệu quả giám sát sử dụng tài chính công, tài sản công

Sửa Luật Kiểm toán nhằm nâng cao hiệu quả giám sát sử dụng tài chính công, tài sản công

(HQ Online) - Việc sửa đổi, bổ sung Luật Kiểm toán Nhà nước là một trong những yêu cầu cần thiết đặt ra nhằm hoàn thiện pháp luật về kiểm toán, qua đó giúp nâng cao hiệu lực kiểm tra, giám sát, quản lý sử dụng tài chính công, tài sản công, giảm thiểu thất thoát ngân sách nhà nước.

Đọc nhiều