Hướng dẫn trường hợp C/O mẫu AANZ cấp thay thế

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố liên quan đến C/O mẫu AANZ cấp thay thế.
Hướng dẫn tra cứu thông tin C/O mẫu AJ trên cổng thông tin
Sự khác biệt giữa C/O bản giấy và mẫu không ảnh hưởng đến tính hợp lệ?
Nhiều lưu ý cho doanh nghiệp khi EU cấp C/O mẫu EUR.1

Theo đó, Tổng cục Hải quan cho biết đối với C/O mẫu AANZ cấp thay thế không thể hiện thông tin số và ngày của C/O cấp lỗi ban đầu, thực hiện xác minh theo hướng dẫn tại công văn 887/TCHQ-GSQL ngày 8/2/2013.

Đối với C/O mẫu AANZ cấp thay thế thể hiện thông tin số và ngày của C/O cấp lỗi ban đầu, căn cứ việc kiểm tra hồ sơ, chứng từ có liên quan để xác định tính hợp lệ của C/O.

Ý kiến bạn đọc

Đọc tiếp

Miễn thuế với hàng XNK phục vụ khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh

Miễn thuế với hàng XNK phục vụ khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh

(HQ Online) - Nghị định 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế XK, thuế NK quy định thủ tục miễn thuế đối với hàng hóa XNK để phục vụ đảm bảo an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và các trường hợp đặc biệt khác.