Sự khác biệt giữa C/O bản giấy và mẫu không ảnh hưởng đến tính hợp lệ?

(HQ Online) - Liên quan đến việc khác biệt về thể thức giữa bản giấy C/O với mẫu C/O tại các Thông tư hướng dẫn về xuất xứ của Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan đã có văn bản hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện thống nhất.
Hướng dẫn kiểm tra tính hợp lệ của C/O mẫu JV trên cổng thông tin
Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu lúa gạo từ Campuchia có C/O mẫu E và S
Hướng dẫn kiểm tra tính xác thực của C/O cấp thay thế
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Thanh Hóa. Ảnh: N.Linh
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Thanh Hóa. Ảnh: N.Linh

Đối với các C/O mà cơ quan Hải quan có thể tra cứu thông tin trên trang thông tin điện tử do cơ quan có thẩm quyền cấp C/O cung cấp hoặc trên Hệ thống một cửa quốc gia/một cửa ASEAN, việc khác biệt thể thức giữa bản giấy C/O với mẫu C/O tại các Thông tư hướng dẫn về xuất xứ (Ví dụ: C/O mẫu D dòng chữ “See Overleaf Notes” xuất hiện ở góc phải của C/O thay vì ở chính giữa theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm Thông tư 19/2020/TT-BTC ngày 14/8/2020 của Bộ Công Thương) không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của C/O.

Cơ quan Hải quan kiểm tra tính hợp lệ của C/O căn cứ trên thông tin C/O trên trang thông tin điện tử hoặc trên Hệ thống một cửa quốc gia/một cửa ASEAN.

Ý kiến bạn đọc

Liên quan

Đọc tiếp

Miễn thuế với hàng XNK phục vụ khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh

Miễn thuế với hàng XNK phục vụ khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh

(HQ Online) - Nghị định 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế XK, thuế NK quy định thủ tục miễn thuế đối với hàng hóa XNK để phục vụ đảm bảo an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và các trường hợp đặc biệt khác.