Nợ chưa quá 10 năm không đủ điều kiện xóa theo quy định tại Luật Quản lý thuế

(HQ Online) - Theo quy định, nếu khoản nợ thuế của cá nhân, tổ chức chưa quá 10 năm thì sẽ không đủ điều kiện xóa nợ theo quy định của Luật Quản lý thuế.
Đổi mới công tác quản lý nợ bằng quy trình xử lý cụ thể
Hải quan Hà Tĩnh quyết liệt xử lý nợ thuế theo Nghị quyết số 94/2019/QH14
Quyết liệt thực hiện các giải pháp xử lý nợ thuế trong thời hạn hiệu lực

Trong quá trình thực hiện quy trình khoanh, xóa nợ thuế đối với các cá nhân, tổ chức từng có hoạt động XNK qua địa bàn, Cục Hải quan Đà Nẵng đang gặp vướng mắc liên quan đến hoàn thiện hồ sơ xem xét xóa nợ thuế theo Nghị quyết số 94/2019/QH14.

Theo Tổng cục Hải quan, tại khoản 1, 2 Điều 152 Luật Quản lý thuế quy định: “Điều 152. Quy định chuyển tiếp

1. Đối với các khoản thuế được miễn, giảm, không thu, xóa nợ phát sinh trước ngày 1/7/2020 thì tiếp tục xử lý theo quy định của Luật Quản lý thuế sổ 78/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2012/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và Luật số 106/2016/QH13.

2. Đối với các khoản tiền thuế nợ đến hết ngày 30/6/2020 thì được xử lý theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này”.

Cũng tại khoản 5 Điều 83 Luật Quản lý thuế quy định một trong các trường hợp khoanh nợ: “Người nộp thuế đã bị cơ quan quản lý thuế có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi hoặc đã bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký DN, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề”.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng. ẢNh: N.Linh
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng. ẢNh: N.Linh

Điều 4 Nghị quyết số 94/2019/QH14 quy định: “Đối tượng được xử lý nợ là người nộp thuế nợ tiền thuế, nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp và thuộc một trong các trường hợp dưới đây, phát sinh trước ngày 1/7/2020 mà không còn khả năng nộp NSNN”.

Để triển khai thực hiện các quy định, ngày 16/12/2021, Tổng cục Hải quan ban hành công văn số 5941/TCHQ-TXNK hướng dẫn cụ thể. Theo đó, tại điểm iii công văn nêu rõ: “Đối với khoản nợ thuế phát sinh trước ngày 1/7/2020 không đủ điều kiện xóa nợ theo Luật Quản lý thuế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2012/QH13 nhưng đã quá 10 năm và bị thu hồi giấy chứng nhận DN, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề trước ngày 1/7/2020 (trước thời điểm Luật Quản lý thuế có hiệu lực) thì thực hiện khoanh nợ tiền thuế và xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019”.

Tại khoản 1 Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định: “Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực. Trong trường hợp quy định của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó”.

Đối chiếu với các quy định và vướng mắc cụ thể trường hợp của Công ty CP đầu tư thương mại Wins Gold thì khoản nợ chưa quá 10 năm sẽ không đủ điều kiện xóa nợ theo Luật Quản lý thuế.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Cục Hải quan Đà Nẵng, Công ty CP đầu tư thương mại Wins Gold đã bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sau ngày 1/7/2020 (thời điểm Luật Quản lý thuế có hiệu lực) thì xem xét khoanh nợ tiền thuế theo Luật Quản lý thuế. Hồ sơ, trình tự thực hiện theo hướng dẫn tại Nghị định 26/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Ý kiến bạn đọc

Liên quan

Đọc tiếp

Người khai được sử dụng kết quả xác định mã số lô hàng trước cho lô hàng tiếp theo

Người khai được sử dụng kết quả xác định mã số lô hàng trước cho lô hàng tiếp theo

(HQ Online) - Theo quy định tại Thông tư 38/2015/TT- BTC, người khai hải quan được sử dụng thông báo kết quả xác định trước mã số hàng hóa của lô hàng đã được thông quan trước đó để khai tên hàng, mã số cho các lô hàng tiếp theo có cùng tên hàng, thành phần, tính chất lý hóa, tính năng, công dụng, NK từ cùng một nhà sản xuất trong thời hạn 3 năm.