Không miễn thuế NK tại chỗ nếu thông báo cơ sở sản xuất sau khi NK lô hàng đầu tiên để gia công

(HQ Online) - Theo các quy định của chính sách trong lĩnh vực thuế XNK hiện hành, DN thông báo cơ sở sản xuất sau khi NK lô hàng nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị đầu tiên để gia công thì không đủ điều kiện được hưởng ưu đãi miễn thuế đối với hàng hóa NK tại chỗ.
Phế liệu thép không gỉ có nguồn gốc từ nguyên liệu NK có được miễn thuế XK?
Hàng hóa mới gửi với mục đích bảo hành sẽ không được miễn thuế NK
Hàng tạm xuất tái nhập để cho thuê không được miễn thuế
Miễn thuế NK máy móc, thiết bị thuê mượn thực hiện hợp đồng gia công

Trong quá trình xử lý hồ sơ của Công ty TNHH MTV Võ Thuận Phát, Cục Hải quan Hà Giang cho biết, đơn vị gặp vướng liên quan đến thủ tục miễn thuế đối với tờ khai loại hình E31 (hàng hóa NK để gia công).

Hướng dẫn cụ để hải quan địa phương và DN triển khai thực hiện, theo Tổng cục Hải quan, tại Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 18/2021/NĐ-CP; Nghị định 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP; Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đã quy định, hướng dẫn rõ liên quan đến chính sách ưu đãi miến thuế hàng NK.

Cụ thể, tại khoản 6 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK; khoản 1 Điều 10 Nghị định 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP thì hàng hóa NK để gia công theo hợp đồng gia công được miễn thuế NK (bao gồm nguyên liệu, bán thành phẩm, vật tư...).

3153-img-5924
CBCC Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy (Hà Giang) thực hiện hoạt động nghiệp vụ.

Cũng tại điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP quy định người nọp thuế có quyền sử dụng cơ sở gia công hàng hóa XK và máy móc, thiết bị tại cơ sở gia công trên lãnh thổ Việt Nam và phải thực hiện thông báo cơ sở gia công, hợp đồng gia công cho cơ quan Hải quan theo quy định.

Điểm h khoản 2 Điều 10 Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP quy định sản phẩm NK tại chỗ đăng ký tờ khai hải quan theo loại hình nhập gia công được miễn thuế NK nếu người NK tại chỗ đáp ứng quy định tại điểm a, b khoản này.

Khoản 1 Điều 36 Nghị định 08/2015/NĐ-CP; khoản 1 Điều 56 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP; Thông tư 39/2018/TT-BTC quy định trước khi làm thủ tục NK lô hàng nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị đầu tiên để gia công, tổ chức, cá nhân phải thông báo cơ sở sản xuất cho chi cục hải quan nơi quản lý.

Ngoài ra, tại khoản 2 Điều 56 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 36 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC quy định trước khi thực hiện NK nguyên liệu, vật tư phục vụ hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thông báo hợp đồng gia công cho chi cục hải quan nơi đã thông báo cơ sở sản xuất.

Theo đó, trường hợp của Công ty TNHH MTV Võ Thuận Phát thông báo cơ sở sản xuất sau khi NK lô hàng nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị đầu tiên để gia công thì không đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định 08/2015/NĐ-CP, khoản 1 Điều 56 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 36 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC. Đối chiếu với quy định hiện hành, lô hàng không đủ điều kiện miễn thuế NK tại chỗ để gia công theo quy định.

Liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan Hà Giang căn cứ hồ sơ vụ việc để xem xét xử phạt về theo theo quy định tại Điều 9, Điều 14 Nghị định 128/2020/NĐ-CP.

Ý kiến bạn đọc

Đọc tiếp

Đề xuất các quy định mới về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

Đề xuất các quy định mới về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

(HQ Online) - Để cụ thể hóa các quy định tại Luật Đất đai năm 2024, đảm bảo huy động hiệu quả nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất vào ngân sách nhà nước, góp phần thúc đẩy việc khai thác, sử dụng đất hiệu quả, Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo tờ trình Nghị định của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.
Sửa Luật Kiểm toán nhằm nâng cao hiệu quả giám sát sử dụng tài chính công, tài sản công

Sửa Luật Kiểm toán nhằm nâng cao hiệu quả giám sát sử dụng tài chính công, tài sản công

(HQ Online) - Việc sửa đổi, bổ sung Luật Kiểm toán Nhà nước là một trong những yêu cầu cần thiết đặt ra nhằm hoàn thiện pháp luật về kiểm toán, qua đó giúp nâng cao hiệu lực kiểm tra, giám sát, quản lý sử dụng tài chính công, tài sản công, giảm thiểu thất thoát ngân sách nhà nước.

Đọc nhiều