Hàng hóa mới gửi với mục đích bảo hành sẽ không được miễn thuế NK

(HQ Online) - Công ty TNHH Jebsen & Jenssen Ingredients Việt Nam đề nghị cơ quan Hải quan hướng dẫn chính sách thuế NK đối với hàng hóa tạm xuất hoặc tạm xuất tái nhập để bảo hành sửa chữa, thay thế.
Hàng tạm xuất tái nhập để cho thuê không được miễn thuế
Điều kiện nào để được miễn thuế hàng NK thực hiện hợp đồng hợp tác sản xuất?
Hàng hóa NK bảo vệ môi trường được hưởng chính sách ưu đãi miễn thuế
Đối tượng nào được đăng ký cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng?

Nhằm hướng dẫn cụ thể để DN triển khai thực hiện vào thực tế đạt hiệu quả, theo Tổng cục Hải quan, liên quan đến thủ tục hải quan đối với hàng hóa đã tạm xuất nhưng không tái nhập đã được quy định cụ thể tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Theo đó, thủ tục hải quan thực hiện tại khoản 5 Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP quy định hàng hóa XK được miễn thuế XK, đã được giải phóng hàng nhưng sau đó có thay đổi mục đích miễn thuế thì phải khai tờ khai hải quan mới.

Công chức Hải quan TPHCM làm thủ tục cho doanh nghiệp. Ảnh: Thu Hòa
Công chức Hải quan TPHCM làm thủ tục cho doanh nghiệp. Ảnh: Thu Hòa

Chính sách quản lý hàng hóa XK, chính sách thuế đối với hàng hóa XK được thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa XK tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu.

Còn đối với hàng hóa mới nhập về để thay thế, thực hiện thủ tục NK (không phải tái nhập) hàng hóa thông thường quye định tại mục 5 Nghị định 08/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP.

Liên quan đến chính sách thuế, tại điểm c, khoản 9 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK quy định hàng hóa tạm nhập tái xuất để bảo hành, sửa chữa, thay thế được miễn thuế NK.

Căn cứ các quy định hiện hành, trường hợp Công ty TNHH Jebsen & Jenssen Ingredients Việt Nam tạm xuất sản phẩm để bảo hành, sửa chữa, thay thế, nhưng nhà cung cấp xác định chất lượng kèm, không thể sửa chữa và nhà cung cấp gửi hàng hóa mới cho mục đích bảo hành, không thanh toán thì không thuộc trường hợp hàng hóa tạm xuất, tái nhập do hàng hóa NK trở lại không phải là hàng hóa đã xuất đi, do đó, không thuộc trường hợp miễn thuế NK.

Ý kiến bạn đọc

Liên quan

Miễn thuế NK máy móc, thiết bị thuê mượn thực hiện hợp đồng gia công

Miễn thuế NK máy móc, thiết bị thuê mượn thực hiện hợp đồng gia công

(HQ Online) - Trả lời vướng mắc của Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Hà Nội liên quan đến chính sách thuế đối với hàng hóa NK phục vụ gia công hàng XK, theo Tổng cục Hải quan, Luật Thuế XK, thuế NK quy định, mượn máy móc, thiết bị của bên đặt gia công để thực hiện hợp đồng gia công sẽ được miễn thuế NK.
Điều kiện miễn thuế đối với nhập hàng từ kho ngoại quan vào nội địa để sản xuất XK

Điều kiện miễn thuế đối với nhập hàng từ kho ngoại quan vào nội địa để sản xuất XK

(HQ Online) - Trước vướng mắc của Tổng Công ty Khánh Việt liên quan đến xử lý thuế đối với hàng nhập để sản xuất XK, theo Tổng cục Hải quan, để được hưởng ưu đãi miễn thuế NK, không chịu thuế GTGT, kho ngoại quan phải đáp ứng điều kiện quy định tại Luật Thuế XK, thuế NK; Luật Quản lý ngoại thương và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn hiện hành.
Ai được ủy quyền xử lý Danh mục miễn thuế?

Ai được ủy quyền xử lý Danh mục miễn thuế?

(HQ Online) - Trong quá trình thực hiện nghiệp vụ, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh gặp vướng liên quan đến ủy quyền việc tiếp nhận và phê duyệt Danh mục miễn thuế cho DN. Về vấn đề này, theo quy định Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư cho phép trong trường hợp đặc biệt người đứng đầu có thể ủy quyền cho người đứng đầu đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của mình ký thừa ủy quyền.

Đọc tiếp

Cơ sở thực hiện hoàn thuế theo hạn ngạch thuế quan

Cơ sở thực hiện hoàn thuế theo hạn ngạch thuế quan

(HQ Online) - Trước thắc mắc của Công ty TNHH Gaz Thành Đạt liên quan đến việc hoàn thuế hàng hóa NK theo hạn ngạch thuế quan, theo Tổng cục Hải quan, sau khi đối chiếu với các quy định và văn bản cấp hạn ngạch của Bộ Công Thương, cơ quan Hải quan chưa đủ cơ sở để thực hiện hoàn thuế cho các tờ khai năm 2022 đã thông quan trước ngày 16/11/2022.
Phương thức thanh toán đáp ứng quy định mới được giảm giá hàng nhập khẩu

Phương thức thanh toán đáp ứng quy định mới được giảm giá hàng nhập khẩu

(HQ Online) - Theo quy định tại Thông tư 39/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về trị giá hải quan đối với hàng hóa XNK thì để được xem xét giảm giá hàng NK, phương thức thanh toán thể hiện trên hợp đồng mua bán phải thực hiện thanh toán qua ngân hàng bằng phương thức letter of credit (L/C) hoặc telegraphic transfer reimbursement (TTR) cho toàn bộ hàng hoá NK thuộc hợp đồng mua bán và thời gian thanh toán phải phù hợp với bảng công bố giảm giá của người bán.