Phế liệu thép không gỉ có nguồn gốc từ nguyên liệu NK có được miễn thuế XK?

(HQ Online) - Tại các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước liên quan đến chính sách thuế XNK hiện hành không quy định miễn thuế XK đối với hàng hóa XK có đủ điều kiện xác định là được sản xuất, chế biến từ toàn bộ nguyên liệu NK.
Cơ sở nào để xác định hàng hóa XK được sản xuất từ nguồn hàng NK tại chỗ?
Hàng nhập từ kho ngoại quan có nguồn gốc NK để gia công phải kê khai nộp thuế
Điều kiện để nguyên liệu xuất nhập khẩu tại chỗ được miễn thuế
Không đủ cơ sở xét hoàn thuế đối với hàng sản xuất từ nguyên liệu miễn thuế

Trong quá trình xử lý thuế cho Công ty TNHH Posco VST, Cục Hải quan Đồng Nai cho biết, đơn vị đang gặp vướng liên quan đến vấn đề xử lý thuế NK phế liệu thép không gỉ có nguồn gốc từ nguyên liệu NK.

Để giải quyết vướng mắc này, theo Tổng cục Hải quan, khoản 1 Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định: “Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực. Trong trường hợp quy định của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó”.

Công chức Cục Hải quan Đồng Nai kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu.
Công chức Cục Hải quan Đồng Nai kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu.

Theo đó, Điều 20 Luật Thuế XK, thuế NK quy định: “Điều 20. Hiệu lực thi hành; 1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 9 năm 2016. 2. Luật Thuế XK, thuế NK số 45/2005/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành”.

Ngoài ra, khoản 1 Điều 38 Nghị định 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định: “Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 9 năm 2016 và thay thế Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Thuế XK, thuế NK”.

Do đó, các trường hợp miễn thuế đã được quy định cụ thể tại Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK; từ Điều 5 đến Điều 29 Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 18/2021/NĐ-CP của Chính phủ trong đó trường hợp miễn thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để sản xuất hàng hóa XK được quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK, Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP. Các các văn bản trên không quy định miễn thuế XK đối với hàng hóa XK có đủ điều kiện xác định là được sản xuất, chế biến từ toàn bộ nguyên liệu NK.

Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, đối chiếu với quy định hiện hành, kể từ ngày 1/9/2016 Luật Thuế XK, thuế NK đã thay thế Luật Thuế XK, thuế NK số 45/2005/QH11 và Nghị định 134/2016/NĐ-CP đã thay thế Nghị định 87/2010/NĐ-CP, do vậy Cục Hải quan Đồng Nai căn cứ quy định tại Luật Thuế XK, thuế NK và Nghị định 134/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 để thu thuế XK đối với trường hợp XK phế liệu thép không gỉ của Công ty TNHH Posco VST.

Ý kiến bạn đọc

Đọc tiếp

Sửa thuế suất thuế GTGT với phân bón đem lại lợi ích kép cho “3 nhà”

Sửa thuế suất thuế GTGT với phân bón đem lại lợi ích kép cho “3 nhà”

(HQ Online) - Theo đại diện các doanh nghiệp (DN), quy định về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với phân bón thời gian qua gây khó khăn cho các DN. Việc sửa đổi thuế GTGT đối với mặt hàng phân bón theo dự thảo Luật Thuế GTGT sẽ tháo gỡ rất nhiều khó khăn cho DN, giúp DN có cơ hội chiếm lĩnh thị trường tốt hơn và tạo ra sự cạnh tranh công bằng trên thị trường.

Đọc nhiều