Miễn thuế NK máy móc, thiết bị thuê mượn thực hiện hợp đồng gia công

(HQ Online) - Trả lời vướng mắc của Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Hà Nội liên quan đến chính sách thuế đối với hàng hóa NK phục vụ gia công hàng XK, theo Tổng cục Hải quan, Luật Thuế XK, thuế NK quy định, mượn máy móc, thiết bị của bên đặt gia công để thực hiện hợp đồng gia công sẽ được miễn thuế NK.
Hướng dẫn chính sách cho doanh nghiệp nội địa thuê, mượn máy móc
Điều kiện nào để được miễn thuế hàng NK thực hiện hợp đồng hợp tác sản xuất?
Không được miễn thuế hàng NK nếu không thông báo Danh mục miễn thuế

Cụ thể, điểm a khoản 9 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK quy định: Máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp tạm nhập, tái xuất để phục vụ công việc trong thời hạn nhất định hoặc phục vụ gia công cho thương nhân nước ngoài được miễn thuế.

Ngoài ra, liên quan đến quyền và nghĩa vụ của bên nhận gia công, khoản 4 Điều 182 Luật Thương mại quy định: Trường hợp nhận gia công cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, bên nhận gia công được miễn thuế NK đối với máy móc, thiết bị, nguyên liệu, phụ liệu, vật tư tạm NK theo định mức để thực hiện hợp đồng gia công theo quy định của pháp luật về thuế.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cũng tại khoản 6 Điều Luật Thuế XK, thuế NK và điểm c khoản 1 Điều 10 Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định: Hàng hóa NK để gia công theo hợp đồng gia công được miễn thuế XNK gồm máy móc, thiết bị NK được thỏa thuận trong hợp đồng gia công để thực hiện gia công.

Đặc biệt, việc thuê, mượn hoặc tặng máy móc, thiết bị để thực hiện hợp đồng gia công phải được thỏa thuận trong hợp đồng theo quy định Điều 41 Nghị định 69/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Đồng thời, theo khoản 1 Quyết định số 18/2019/QĐ-TTCP ngày 19/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định máy móc, thiết bị là một kết cấu hoàn chỉnh, gồm các chi tiết, cụm chi tiết, bộ phận có liên kết với nhau để vận hành, chuyển động theo mục đích sử dụng được thiết kế thì cũng sẽ được xem xét miễn thuế.

Đối chiếu với các quy định hiện hành, Tổng cục Hải quan cho biết, bên nhận gia công được thuê, mượn máy móc, thiết bị của bên đặt gia công để thực hiện hợp đồng gia công; máy móc được miễn thuế NK.

Tuy nhiên, với trường hợp hàng hóa NK cụ thể là ma nơ canh của Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Hà Nội không phải là máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động gia công, do đó không thuộc đối tượng miễn thuế NK theo quy định, Tổng cục Hải quan cho biết thêm.

Ý kiến bạn đọc

Liên quan

Nhu cầu nhập khẩu máy móc gia tăng

Nhu cầu nhập khẩu máy móc gia tăng

(HQ Online) - Để tăng khả năng sản xuất cũng như nâng cao chất lượng sản phẩm, nhiều doanh nghiệp phải nhập khẩu máy móc, thiết bị từ nước ngoài. Các doanh nghiệp mong muốn được tạo điều kiện thuận lợi cho nhập khẩu những trang thiết bị này.
Sẽ thực hiện giảm thuế NK tương ứng khi có kết quả xác định hàng bị hỏa hoạn đúng khai báo

Sẽ thực hiện giảm thuế NK tương ứng khi có kết quả xác định hàng bị hỏa hoạn đúng khai báo

(HQ Online) - Thực hiện giảm thuế NK tương ứng với tỷ lệ số lượng hàng hóa thực tế bị thiệt hại do hỏa hoạn nếu kết quả kiểm tra xác định việc kê khai về hàng hóa bị thiệt hại của DN là đúng, đồng thời số tiền bồi thường của cơ quan bảo hiểm không bao gồm tiền thuế NK.

Đọc tiếp

Cơ sở thực hiện hoàn thuế theo hạn ngạch thuế quan

Cơ sở thực hiện hoàn thuế theo hạn ngạch thuế quan

(HQ Online) - Trước thắc mắc của Công ty TNHH Gaz Thành Đạt liên quan đến việc hoàn thuế hàng hóa NK theo hạn ngạch thuế quan, theo Tổng cục Hải quan, sau khi đối chiếu với các quy định và văn bản cấp hạn ngạch của Bộ Công Thương, cơ quan Hải quan chưa đủ cơ sở để thực hiện hoàn thuế cho các tờ khai năm 2022 đã thông quan trước ngày 16/11/2022.
Phương thức thanh toán đáp ứng quy định mới được giảm giá hàng nhập khẩu

Phương thức thanh toán đáp ứng quy định mới được giảm giá hàng nhập khẩu

(HQ Online) - Theo quy định tại Thông tư 39/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về trị giá hải quan đối với hàng hóa XNK thì để được xem xét giảm giá hàng NK, phương thức thanh toán thể hiện trên hợp đồng mua bán phải thực hiện thanh toán qua ngân hàng bằng phương thức letter of credit (L/C) hoặc telegraphic transfer reimbursement (TTR) cho toàn bộ hàng hoá NK thuộc hợp đồng mua bán và thời gian thanh toán phải phù hợp với bảng công bố giảm giá của người bán.