Khi nào cơ quan Hải quan thực hiện tham vấn, xác định trị giá?

(HQ Online) - Nếu xác định có nghi vấn về gian lận do người khai hải quan kê khai về trị giá hàng hóa, cơ quan Hải quan sẽ thông báo cho người khai hải quan chuẩn bị hồ sơ hải quan, các chứng từ, tài liệu để thực hiện tham vấn theo quy định.
Hàng được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt vẫn phải tham vấn trị giá hải quan
Nhóm hàng nào phải thực hiện tham vấn trị giá?
Nâng cao nghiệp vụ tham vấn trị giá tính thuế hàng hóa NK
Nâng cao năng lực tham vấn trị giá tính thuế

Khoản 1 Điều 3 Thông tư 39/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Thông tư 60/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định, người khai hải quan tự kê khai, tự xác định trị giá hải quan theo các nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan, chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính trung thực của các nội dung tự kê khai và tự xác định trị giá hải quan; nộp, xuất trình các chứng từ, tài liệu theo quy định.

Công chức Hải quah Ninh Bình rà soát dữ liệu về doanh nghiệp. Ảnh: H.Nụ
Công chức Hải quan Ninh Bình rà soát dữ liệu về doanh nghiệp. Ảnh: H.Nụ

Quy định tại Điều 25 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính cũng nêu rõ, cơ quan Hải quan thực hiện kiểm tra trị giá hải quan trên cơ sở quy định về phương pháp xác định trị giá hải quan.

Tuy nhiên, trong trường hợp cơ quan Hải quan phát hiện có nghi vấn về gian lận trị giá do người khai hải quan kê khai thì sẽ thông báo cho người khai hải quan chuẩn bị hồ sơ hải quan, các chứng từ, tài liệu để thực hiện tham vấn theo quy định.

Cũng liên quan đến vấn đề tham vấn, Quyết định số 1304/QĐ-TCHQ ngày 29/4/2020 của Tổng cục Hải quan quy định chi tiết tiêu chí để được áp dụng Thông báo tham vấn 1 lần sử dụng kết quả nhiều lần.

Trường hợp DN không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí để được áp dụng Thông báo tham vấn 1 lần, sử dụng két quá nhiều lần, công chức Hải quan thực hiện kiểm tra, tham vấn trị giá hải quan đối với hàng hóa có nghi vấn về trị giá do người khai hải quan kê khai theo quy định tại Điều 25 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Ý kiến bạn đọc

Liên quan

Sẽ thực hiện giảm thuế NK tương ứng khi có kết quả xác định hàng bị hỏa hoạn đúng khai báo

Sẽ thực hiện giảm thuế NK tương ứng khi có kết quả xác định hàng bị hỏa hoạn đúng khai báo

(HQ Online) - Thực hiện giảm thuế NK tương ứng với tỷ lệ số lượng hàng hóa thực tế bị thiệt hại do hỏa hoạn nếu kết quả kiểm tra xác định việc kê khai về hàng hóa bị thiệt hại của DN là đúng, đồng thời số tiền bồi thường của cơ quan bảo hiểm không bao gồm tiền thuế NK.
DN phải xuất trình hồ sơ, tài liệu, chứng từ chứng minh tính xác thực của trị giá hàng hóa

DN phải xuất trình hồ sơ, tài liệu, chứng từ chứng minh tính xác thực của trị giá hàng hóa

(HQ Online) - Theo quy định, đối với các tờ khai hải quan được cơ quan Hải quan lựa chọn tham vấn trị giá thì khi tiến hành thủ tục tham vấn, người khai hải quan có nhiệm vụ xuất trình hồ sơ, chứng từ, tài liệu liên quan để chứng minh tính xác thực của trị giá hàng hóa kê khai.
Cải cách công tác quản lý trị giá hải quan để đáp ứng yêu cầu hội nhập

Cải cách công tác quản lý trị giá hải quan để đáp ứng yêu cầu hội nhập

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa phê duyệt Đề án cải cách công tác quản lý trị giá hải quan đến năm 2023 (gọi tắt là Đề án trị giá). Theo đó, Tổng cục Hải quan đặt mục tiêu cải tiến, nâng cao chất lượng quản lý trị giá hải quan để đáp ứng những yêu cầu hội nhập quốc tế trong bối cảnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Đọc tiếp

Cơ sở thực hiện hoàn thuế theo hạn ngạch thuế quan

Cơ sở thực hiện hoàn thuế theo hạn ngạch thuế quan

(HQ Online) - Trước thắc mắc của Công ty TNHH Gaz Thành Đạt liên quan đến việc hoàn thuế hàng hóa NK theo hạn ngạch thuế quan, theo Tổng cục Hải quan, sau khi đối chiếu với các quy định và văn bản cấp hạn ngạch của Bộ Công Thương, cơ quan Hải quan chưa đủ cơ sở để thực hiện hoàn thuế cho các tờ khai năm 2022 đã thông quan trước ngày 16/11/2022.