Giám sát tình hình đầu tư vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp và "Big 4" ngân hàng

(HQ Online) - Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 820/QĐ-BTC về Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2024.
Đề xuất cho doanh nghiệp nhà nước được thoái vốn tại các doanh nghiệp bị lỗ Cần thiết sửa Luật 69, đảm bảo “quyền sở hữu đi đôi với quyền kiểm soát” Hợp tác, xây dựng doanh nghiệp nhà nước là đầu tàu và “giàu sức sống”
ho bạc Nhà nước đã thực hiện 146 cuộc thanh tra chuyên ngành
Giám sát trực tiếp và gián tiếp tình hình đầu tư vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp. Ảnh: ST

Theo Quyết định, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện giám sát tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, với thời kỳ giám sát là năm 2023. Phương thức giám sát là trực tiếp và gián tiếp.

Trong đó, giám sát gián tiếp theo các nội dung quy định tại khoản 2, 3, 4, 5, 6 Điều 51 Luật số 69/2014/QH13.

Cụ thể là việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp theo mục tiêu, nguyên tắc, phạm vi quy định; việc xác định vốn đầu tư, cân đối kế hoạch nguồn vốn và sử dụng nguồn vốn để đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội của việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; việc quyết định chủ trương đầu tư, trình tự, thủ tục quyết định đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; việc thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu trong đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp.

Giám sát trực tiếp với các nội dung giám sát tập trung vào phạm vi đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; việc quyết định chủ trương đầu tư, trình tự, thủ tục quyết định đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; việc thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu trong đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp.

Đối tượng giám sát là các cơ quan đại diện chủ sở hữu báo cáo có phát sinh đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2023.

Để thực hiện công việc này, Bộ Tài chính giao Cục Tài chính doanh nghiệp, Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện giám sát đối với các trường hợp có báo cáo phát sinh đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp.

Các cơ quan đại diện chủ sở hữu (bao gồm cả các cơ quan đại diện chủ sở hữu không gửi báo cáo) chịu trách nhiệm thực hiện giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, lập Báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2023 và gửi về Bộ Tài chính theo quy định.

Theo Quyết định, về giám sát trực tiếp, Cục Tài chính doanh nghiệp sẽ phối hợp với Bộ Giao thông vận tải giám sát Công ty mẹ - Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc và Công ty mẹ - Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam; phối hợp với UBND tỉnh Bình Định giám sát Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sông Kôn.

Về giám sát gián tiếp, Cục Tài chính doanh nghiệp phối hợp với Bộ Giao thông vận tải giám sát Công ty mẹ - Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam. Đơn vị này cũng sẽ phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố giám sát các công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang, Đà Nẵng, Ninh Thuận; Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc trời; Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai; Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam.

Trong khối ngân hàng, Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính được giao phối hợp với Ngân hàng Nhà nước giám sát gián tiếp hoạt động đầu tư vốn nhà nước tại 4 ngân hàng “Big 4” là: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank); Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank); Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank); Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Ý kiến bạn đọc

Liên quan

Đọc tiếp

Hướng tới thực thi có hiệu quả thuế tối thiểu toàn cầu tại Việt Nam

Hướng tới thực thi có hiệu quả thuế tối thiểu toàn cầu tại Việt Nam

(HQ Online) - Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh, việc tính thuế TNDN bổ sung tối thiểu nội địa đạt chuẩn (QDMTT) trong thực thi thuế tối thiểu toàn cầu (TTTC) cho phép giảm trừ giá trị tài sản hữu hình và tiền lương khi tính lợi nhuận tính thuế bổ sung. Điều này thể hiện quan điểm của quy định về thuế TTTC là khuyến khích hoạt động đầu tư thực chất hiện hữu tại quốc gia nhận đầu tư thông qua sự tồn tại của tài sản hữu hình và nhân công.

Đọc nhiều