Hướng dẫn việc khai bổ sung sau thông quan hàng hóa gửi nhầm

(HQ Online) - Liên quan đến vướng mắc về việc khai bổ sung sau thông quan đối với hàng hóa gửi nhầm vi phạm quy định chính sách mặt hàng, Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn đơn vị hải quan địa phương thực hiện.
Hướng dẫn sửa thông tin phương tiện nhập khẩu sau thông quan
Hướng dẫn khai báo đơn vị tính trên tờ khai hải quan xuất khẩu
Sửa đổi, bổ sung hướng dẫn về phân loại, phân tích hàng hóa xuất nhập khẩu
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Nội Bài. Ảnh: N.Linh
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Nội Bài. Ảnh: N.Linh

Theo đó, căn cứ quy định tại Luật Hải quan, Thông tư 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC) thì đối với trường hợp tờ khai đã thông quan, doanh nghiệp không được khai bổ sung đối với các nội dung liên quan đến giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu; kiểm tra chuyên ngành về chất lượng hàng hóa, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, thực vật, an toàn thực phẩm.

Do đó, đối với trường hợp gửi nhầm hàng liên quan đến giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu; kiểm tra chuyên ngành không thuộc trường hợp được khai bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 29 Luật Hải quan và quy định tại Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 11 Thông tư 39/2018/TT-BTC.

Ngoài ra, hàng hóa thuộc danh mục phải có giấy phép mà không có giấy phép; xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa không đáp ứng về điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa không có nhãn hàng hóa theo quy định pháp luật thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc buộc tái xuất.

Trường hợp trước thời điểm ra quyết định xử phạt, cá nhân, tổ chức vi phạm đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép nhập khẩu thì không áp dụng biện pháp buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc buộc tái xuất.

Trường hợp đã ra quyết định xử phạt và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc buộc tái xuất nhưng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép nhập khẩu và hàng hóa chưa đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam thì được phép nhập khẩu.

Ý kiến bạn đọc

Đọc tiếp

Miễn thuế với hàng XNK phục vụ khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh

Miễn thuế với hàng XNK phục vụ khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh

(HQ Online) - Nghị định 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế XK, thuế NK quy định thủ tục miễn thuế đối với hàng hóa XNK để phục vụ đảm bảo an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và các trường hợp đặc biệt khác.