Gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

(HQ Online) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 65/2024/NĐ-CP ngày 17/6/2024 gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2024.
Thủ tục ưu đãi thuế NK đối với vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được Đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước Chính sách gia hạn nộp thuế, giảm tiền thuê đất sẽ được ban hành trong tháng 6
Hoạt động sản xuất tại Nhà máy của Tổng Công ty sản xuất ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam. Ảnh: Hồng Nụ
Hoạt động sản xuất tại Nhà máy của Tổng Công ty sản xuất ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam. Ảnh: Hồng Nụ

Nghị định nêu rõ, gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 5, 6, 7, 8 và tháng 9 năm 2024 đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Thời gian gia hạn kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TTĐB theo quy định của pháp luật về quản lý thuế đến hết ngày 20 tháng 11 năm 2024.

Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế được gia hạn dẫn đến làm tăng số thuế TTĐB phải nộp và gửi đến cơ quan Thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn thì số thuế được gia hạn bao gồm cả số thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung.

Trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai, nộp tờ khai thuế TTĐB theo quy định của pháp luật hiện hành thì chưa phải nộp số thuế TTĐB phải nộp phát sinh trên tờ khai thuế TTĐB đã kê khai trong thời gian được gia hạn.

Trường hợp DN có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế TTĐB riêng với cơ quan Thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế TTĐB. Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất hoặc lắp ráp ô tô thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế TTĐB.

Về trình tự, thủ tục gia hạn, Nghị định nêu rõ, người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB (bằng phương thức điện tử hoặc gửi bản giấy trực tiếp đến cơ quan thuế hoặc gửi qua đường bưu chính) theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này cho cơ quan Thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ các kỳ được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế TTĐB theo quy định pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế TTĐB thì thời hạn nộp giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB chậm nhất là ngày 20/11/2024, cơ quan Thuế vẫn thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB theo quy định.

Người nộp thuế tự xác định và chịu trách nhiệm về việc đề nghị gia hạn đảm bảo đúng đối tượng được gia hạn theo Nghị định này.

Cơ quan Thuế không phải thông báo cho người nộp thuế về việc chấp nhận gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB. Trường hợp trong thời gian gia hạn, cơ quan Thuế có cơ sở xác định người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn thì cơ quan Thuế có văn bản thông báo cho người nộp thuế về việc dừng gia hạn và người nộp thuế phải nộp đủ số tiền thuế và tiền chậm nộp trong khoảng thời gian đã thực hiện gia hạn vào ngân sách nhà nước.

Trường hợp sau khi hết thời gian gia hạn, cơ quan Thuế phát hiện qua thanh tra, kiểm tra người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB theo quy định tại Nghị định này thì người nộp thuế phải nộp số tiền thuế còn thiếu, tiền phạt và tiền chậm nộp do cơ quan thuế xác định lại vào ngân sách nhà nước.

Trong thời gian được gia hạn nộp thuế TTĐB, cơ quan Thuế không tính tiền chậm nộp đối với số tiền thuế TTĐB được gia hạn. Trường hợp, cơ quan Thuế đã tính tiền chậm nộp đối với các hồ sơ khai thuế TTĐB thực hiện điều chỉnh lại không tính tiền chậm nộp thuế TTĐB.

Sau thời gian gia hạn theo Nghị định này, việc nộp thuế TTĐB đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước được thực hiện theo quy định hiện hành.

Ý kiến bạn đọc

Đọc tiếp

Đọc nhiều