Chính sách thuế đối với hàng tái nhập của doanh nghiệp chế xuất

(HQ Online) - Trước vướng mắc của Công ty TNHH Hanaro TNS Việt Nam liên quan đến chính sách thuế đối với hàng tái nhập của DN chế xuất, Tổng cục Hải quan vừa có hướng dẫn cụ thể để DN thực hiện đúng quy định.
Những lưu ý về điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan doanh nghiệp chế xuất
Khi gia công hàng hóa cho doanh nghiệp nội địa, doanh nghiệp chế xuất có phải nộp thuế?
Giải đáp thủ tục hoàn thuế nhập khẩu cho doanh nghiệp chế xuất
Hàng thuê, mượn của doanh nghiệp chế xuất không được miễn thuế nhập khẩu

Theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 2 Luật Thuế XK, thuế NK: Đối tượng chịu thuế XK, thuế NK không áp dụng đối với hàng hóa XK từ khu phi thuế quan ra nước ngoài; hàng hóa NK từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan; hàng hóa chuyển từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác.

Cũng tại khoản 1 Điều 4 Luật Thuế XK, thuế NK quy định khu phi thuế quan là khu vực kinh tế nằm trong lãnh thổ Việt Nam, được thành lập theo quy định của pháp luật, có ranh giới địa lý xác định, ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm điều kiện cho hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan Hải quan và các cơ quan có liên quan đối với hàng hóa XNK và phương tiện, hành khách XNC; quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu phi thuế quan với bên ngoài là quan hệ XNK.

Công chức Hải quan Quảng Ngãi hướng dẫn thủ tục cho doanh nghiệp chế xuất. Ảnh: T.H
Công chức Hải quan Quảng Ngãi hướng dẫn thủ tục cho doanh nghiệp chế xuất. Ảnh: T.H

Khoản 3 Điều 26 Nghị định 35/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định DN chế xuất được hưởng ưu đãi đầu tư và chính sách thuế đối với khu phi thuế quan kể từ thời điểm mục tiêu đầu tư thành lập DN chế xuất được ghi tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh hoặc Giấy xác nhận đăng ký DN chế xuất của cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền. Sau khi hoàn thành quá trình xây dựng, DN chế xuất phải được cơ quan Hải quan có thẩm quyền xác nhận việc đáp ứng các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định của pháp luật về thuế XNK trước khi chính thức đi vào hoạt động.

Trường hợp DN chế xuất không được xác nhận đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan thì không được hưởng chính sách thuế áp dụng đối với khu phi thuế quan. Việc kiểm tra, xác nhận, hoàn thiện điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan của DN chế xuất thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế XNK.

Đối chiếu với các quy định hiện hành, theo Tổng cục Hải quan, trường hợp DN chế xuất đáp ứng định nghĩa khu phi thuế quan theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Thuế XK, thuế NK thì hàng hóa NK từ nước ngoài vào DN chế xuất không thuộc đối tượng chịu thuế NK; hàng hóa từ khu chế xuất XK ra nước ngoài hoặc XK vào khu phi thuế quan khác không thuộc đối tượng chịu thuế XK.

Liên quan đến mã loại hình tờ khai đối với trưởng hợp tái nhập hàng hóa đã XK để sửa chữa, tái chế sau đó tái xuất, ngày 18/5/2021, Tổng cục Hải quan có ban hành Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ hướng dẫn các đơn vị hải quan và DN thực hiện về mã loại hình tờ khai hải quan đối với hàng hóa XNK. Theo đó, Công ty TNHH Hanaro TNS Việt Nam có thể tham khải thực hiện theo hướng dẫn tại số thứ tự 19 mục 2 Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ.

Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty TNHH Hanaro TNS Việt Nam căn cứ các quy định nêu trên và liên hệ với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục NK hàng hóa để được hướng dẫn thực hiện.

Ý kiến bạn đọc

Liên quan

Sửa Nghị định 14 có khắc phục tình trạng ùn tắc hàng hóa tại cửa khẩu?

Sửa Nghị định 14 có khắc phục tình trạng ùn tắc hàng hóa tại cửa khẩu?

(HQ Online) - Sẽ có những thay đổi lớn trong quản lý hoạt động thương mại biên giới khi Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23/1/2018 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung để hoạt động thương mại biên giới chuyển dần từ “tiểu ngạch” sang chính ngạch, khắc phục tình trạng ùn tắc hàng hóa tại khu vực cửa khẩu vào thời điểm thu hoạch chính vụ hoặc vào các dịp lễ, tết.
Thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, đối tác chiến lược Việt Nam - Australia

Thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, đối tác chiến lược Việt Nam - Australia

(HQ Online) - Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã có cuộc tiếp và làm việc với ông Andrew Goledzinowski, Đại sứ Australia tại Việt Nam cùng đoàn công tác của Australia tại trụ sở Bộ Tài chính vào ngày 23/3/2023. Hai bên đã bàn thảo các nội dung về hợp tác trong lĩnh vực tài chính và một số nội dung hai bên cùng quan tâm.

Đọc tiếp

Cơ sở thực hiện hoàn thuế theo hạn ngạch thuế quan

Cơ sở thực hiện hoàn thuế theo hạn ngạch thuế quan

(HQ Online) - Trước thắc mắc của Công ty TNHH Gaz Thành Đạt liên quan đến việc hoàn thuế hàng hóa NK theo hạn ngạch thuế quan, theo Tổng cục Hải quan, sau khi đối chiếu với các quy định và văn bản cấp hạn ngạch của Bộ Công Thương, cơ quan Hải quan chưa đủ cơ sở để thực hiện hoàn thuế cho các tờ khai năm 2022 đã thông quan trước ngày 16/11/2022.