Tra cứu và khai báo mã số, thuế suất theo các Nghị định Biểu thuế ưu đãi đặc biệt

(HQ Online) - Để đảm bảo thực hiện đúng quy định, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn DN tra cứu và khai báo mã số, thuế suất theo các Nghị định Biểu thuế ưu đãi đặc biệt có hiệu lực tại thời điểm ngày 29/12/2022.
Tiếp tục thực hiện tra cứu và khai báo mã số hàng hóa theo Thông tư 31
Sửa biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi: Bám sát lộ trình các cam kết quốc tế

Để đảm bảo thực hiện đúng quy định, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn DN tra cứu và khai báo mã số, thuế suất theo các Nghị định Biểu thuế ưu đãi đặc biệt có hiệu lực tại thời điểm ngày 29/12/2022.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị. 	Ảnh: H.Nụ
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị. Ảnh: H.Nụ

Ngày 30/12/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành 17 Nghị định Biểu thuế XK ưu đãi, Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt để thực hiện các Hiệp định thương mại tự do của Việt Nam với các đối tác song phương và đa phương (sau đây gọi tắt là Nghị định Biểu thuế ưu đãi đặc biệt) có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay Tổng cục Hải quan chưa nhận được bản chính thức của các Nghị định Biểu thuế ưu đãi đặc biệt nói trên để cập nhật vào hệ thống VNACCS/VCIS.

Do vậy, để đảm bảo thực hiện đúng quy định, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn DN tra cứu và khai báo mã số và thuế suất theo các Nghị định Biểu thuế ưu đãi đặc biệt có hiệu lực tại thời điểm ngày 29/12/2022.

Đồng thời, yêu cầu DN cam kết bằng văn bản khi có bản chính thức các Nghị định Biểu thuế ưu đãi đặc biệt nói trên thì thực hiện khai báo bổ sung và nộp thuế theo quy định của Nghị định Biểu thuế ưu đãi đặc biệt có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai.

Từ thời điểm ngày 1/1/2023 trở đi, khi các Nghị định Biểu thuế XK ưu đãi, Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt để thực hiện các Hiệp định thương mại tự do của Việt Nam với các đối tác song phương và đa phương được cập nhật vào hệ thống VNACCS/VCIS thì DN khai báo mã số, mã biểu thuế và hệ thống sẽ tự động hỗ trợ xác định mức thuế suất.

Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện rà soát, kiểm tra, kiểm soát đối với các tờ khai thực hiện khai báo thủ công nêu trên.

17 Nghị định Biểu thuế XK ưu đãi, Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt gồm:

1. Nghị định 112/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về ban hành Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Chi Lê giai đoạn 2022 - 2027 (sau đây gọi tắt là Hiệp định VCFTA).

2. Nghị định 113/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về ban hành Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa một bên là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bên kia là Liên minh Kinh tế Á-Âu và các quốc gia thành viên giai đoạn 2022 - 2027 (sau đây gọi tắt là Hiệp định VN-EAEU FTA).

3. Nghị định 114/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về ban hành Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cuba giai đoạn 2022 - 2027 (sau đây gọi tắt là Hiệp định Thương mại Việt Nam - Cuba).

4. Nghị định 115/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về ban hành Biểu thuế XK ưu đãi, Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2022 - 2027 (sau đây gọi tắt là Hiệp định CPTPP).

5. Nghị định 116/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về ban hành Biểu thuế XK ưu đãi, Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (sau đây gọi tắt là EVFTA).

6. Nghị định 117/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về ban hành Biểu thuế XK ưu đãi, Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len giai đoạn 2022 - 2027 (sau đây gọi tắt là UKVFTA).

7. Nghị định 118/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về ban hành Nghị định Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2022 - 2027 (sau đây gọi tắt là Hiệp định ACFTA).

8. Nghị định 119/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về ban hành Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2022 - 2027 (sau đây gọi tắt là Hiệp định AKFTA).

9. Nghị định 120/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về ban hành Nghị định Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2022 - 2028 (sau đây gọi tắt là Hiệp định AJCEP).

10. Nghị định 121/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về ban hành Nghị định Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN – Australia– New Zealand giai đoạn 2022 - 2027 (sau đây gọi tắt là Hiệp định AANZFTA).

11. Nghị định 122/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về ban hành Nghị định Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2022 - 2027 (sau đây gọi tắt là Hiệp định AIFTA).

12. Nghị định 123/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về ban hành Nghị định Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc giai đoạn 2022 – 2027 (sau đây gọi tắt là Hiệp định AHKFTA).

13. Nghị định 124/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về ban hành Nghị định Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn 2022 – 2028 (sau đây gọi tắt là Hiệp định VJEPA).

14. Nghị định 125/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về ban hành Nghị định Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc giai đoạn 2022 - 2027 (sau đây gọi tắt là Hiệp định VKFTA).

15. Nghị định 126/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về ban hành Nghị định Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2022 – 2027 (sau đây gọi tắt là Hiệp định ATIGA).

16. Nghị định 127/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về ban hành Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào từ ngày 30/12/2022 đến ngày 4/10/2023 (sau đây gọi tắt là Hiệp định Thương mại Việt Nam - Lào).

17. Nghị định 129/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về ban hành Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Kinh tế toàn diện khu vực giai đoạn 2022 - 2027 (sau đây gọi tắt là Hiệp định RCEP).

Ý kiến bạn đọc

Đọc tiếp

Sửa thuế suất thuế GTGT với phân bón đem lại lợi ích kép cho “3 nhà”

Sửa thuế suất thuế GTGT với phân bón đem lại lợi ích kép cho “3 nhà”

(HQ Online) - Theo đại diện các doanh nghiệp (DN), quy định về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với phân bón thời gian qua gây khó khăn cho các DN. Việc sửa đổi thuế GTGT đối với mặt hàng phân bón theo dự thảo Luật Thuế GTGT sẽ tháo gỡ rất nhiều khó khăn cho DN, giúp DN có cơ hội chiếm lĩnh thị trường tốt hơn và tạo ra sự cạnh tranh công bằng trên thị trường.

Đọc nhiều