Tiếp tục thực hiện tra cứu và khai báo mã số hàng hóa theo Thông tư 31

(HQ Online) - Để đảm bảo việc tổ chức thực hiện hiệu quả Thông tư 31/2022/TT-BTC kể từ ngày 30/12/2022, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn cụ thể để các cục hải quan tỉnh, thành phố triển khai thực hiện.
Ngưng hiệu lực Thông tư 31/2022/TT-BTC đến hết ngày 29/12/2022
Hướng dẫn thực hiện thống nhất Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam 2022

Ngày 8/6/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 31/2022/TT-BTC về Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam để thực hiện các cam kết trong ASEAN. Ngày 16/11/2022 Bộ Tài chính có tờ trình Chính phủ về dự thảo Nghị định Biểu thuế XK, Biểu thuế NK ưu đãi, hiệu lực thi hành dự kiến cùng ngày với hiệu lực áp dụng Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam cũng như các nghị định về biểu thuế FTA (17 nghị định về Biểu thuế FTA) mà Bộ Tài chính đang trình Chính phủ.

Tuy nhiên, do dung lượng các nghị định này lớn, nhiều nội dung có tính chất kỹ thuật nên sau khi trình Chính phủ, việc ban hành Nghị định không kịp tiến độ đề ra. Do đó, ngày 30/11/2022 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 72/2022/TT-BTC để quy định lùi thời hạn hiệu lực áp dụng Thông tư 31/2022/TT- BTC sang ngày 30/12/2022.

Theo đó, để các cục hải quan tỉnh, thành phố triển khai các quy định hiệu quả, tiếp theo công văn số 4891/TCHQ-TXNK ngày 17/11/2022 về việc thực hiện Thông tư 31/2022/TT-BTC, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện một số nội dung cụ thể.

Liên quan đến phân loại hàng hóa và áp dụng mức thuế kể từ ngày 30/12/2022, các đơn vị thực hiện phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam và 6 Quy tắc tổng quát Giải thích việc phân loại hàng hóa ban hành kèm theo Thông tư 31/2022/TT-BTC và các quy định hiện hành về phân loại hàng hóa, tham khảo Chú giải chi tiết HS 2022 đính kèm công văn số 4891/TCHQ-TXNK.

Công chức Hải quan Ninh Bình (Cục Hải quan Hà Nam Ninh) hướng dẫn doanh nghiệp làm thủ tục hải quan. Ảnh: H.Nụ
Công chức Hải quan Ninh Bình (Cục Hải quan Hà Nam Ninh) hướng dẫn doanh nghiệp làm thủ tục hải quan. Ảnh: H.Nụ

Đối với việc áp dụng các mức thuế suất thuế XNK ưu đãi (gồm Chương 98), NK thông thường và thuế suất thuế NK ngoài hạn ngạch thuế quan, các đơn vị căn cứ Nghị định 122/2016/NĐ-CP, Nghị định 125/2017/NĐ-CP, Nghị định 57/2020/NĐ-CP, Nghị định 101/2021/NĐ-CP và Nghị định 51/2022/NĐ-CP của Chính phủ; Quyết định số 36/2016/QĐ- TTg ngày 1/9/2016, Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 và Quyết định số 28/2019/QĐ- TTg ngày 16/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là các Nghị định, Quyết định Biểu thuế) để thực hiện.

Để đảm bảo thực hiện đúng theo các quy định hiện hành, kể từ ngày 30/12/2022 khi Thông tư 31/2022/TT-BTC có hiệu lực đến ngày có hiệu lực của Nghị định thay thế các Nghị định, Quyết định Biểu thuế trên, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thực hiện tra cứu và hướng dẫn DN khai báo theo mã số theo Thông tư 31/2022/TT-BTC và thuế suất tương ứng quy định tại các Nghị định, Quyết định Biểu thuế được liệt kê tại phụ lục 1 đính kèm công văn 5731/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan ngày 29/12/2022.

Đối với các mã số hàng hóa có mức thuế được ghi vi chú “KBTC” tại phụ lục 1 thì thực hiện tra cứu và hướng dẫn các DN khai báo thủ công trên Hệ thống thông quan điện tử hải quan theo hướng dẫn tại phụ lục 2. Cụ thể, áp dụng thuế suất cho các mã số tại cột 1 theo mức thuế suất quy định tại cột 4 tương ứng với các mã số tại cột 3.

Ví dụ: phân loại và áp dụng mức thuế mặt hàng XK “trầm hương, kỳ nam, tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột”: căn cứ Danh mục và Quy tắc tổng quát ban hành kèm theo Thông tư 31/2022/TT-BTC thì mặt hàng thuộc mã số 1211.90.17 và có mức thuế XK được ghi chú “KBTC” tại mục 1 phụ lục 1 nên tiếp tục tra cứu tại phụ lục 2, thì có thuế suất là 20% (cột 4) theo mức thuế suất tương ứng của mã số 1211.90.16.10 (cột 3) quy định tại các Nghị định, Quyết định Biểu thuế.

Trường hợp có sự khác nhau về mức thuế áp dụng theo hướng dẫn tại công văn này và các Nghị định, Quyết định Biểu thuế nêu trên, thì áp dụng mã số theo Thông tư 31/2022/TT-BTC và thuế suất hiện hành của mã số tương ứng tại các Nghị định, Quyết định Biểu thuế nêu trên.

Liên quan đến áp dụng các mức thuế suất thuế XK ưu đãi, thuế NK ưu đãi đặc biệt trong khuôn khổ các FTA song phương và đa phương, Tổng cục Hải quan đề nghị các đơn vị thực hiện tra cứu và áp dụng các mức thuế suất thuế XK ưu đãi và thuế suất thuế NK ưu đãi đặc biệt theo đúng quy định tại các Nghị định của Chính phủ ban hành các Biểu thuế XK ưu đãi, Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt có hiệu lực thực hiện từ ngày 30/12/2022.

Ngoài ra, để đảm bảo việc tổ chức thực hiện hiệu quả, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai các nội dung như hướng dẫn tại công văn số 4891/TCHQ-TXNK và Cục Công nghệ thông tin và thống kê khai quan cần cập nhật các mức thuế suất tại phụ lục 1 vào Hệ thống VNACCS để hỗ trợ khai báo tự động.

Các cục hải quan tỉnh, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các DN làm thủ tục hải quan tại đơn vị thực hiện khai báo theo đúng các quy định hiện hành và hướng dẫn tại công văn này. Trường hợp có vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, yêu cầu kịp thời phản ánh về Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn xử lý.

Ý kiến bạn đọc

Liên quan

Lạng Sơn: Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 71%

Lạng Sơn: Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 71%

(HQ Online) - Kể từ khi phía Trung Quốc thực hiện mở trở lại các hoạt động XNK, XNC, lưu lượng hàng hóa được làm thủ tục thông quan qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã tăng đáng kể. Theo đó, chỉ trong quý 1, tổng kim ngạch XNK hàng hóa qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã tăng 71% so với cùng kỳ năm 2022.
Sửa Nghị định 14 có khắc phục tình trạng ùn tắc hàng hóa tại cửa khẩu?

Sửa Nghị định 14 có khắc phục tình trạng ùn tắc hàng hóa tại cửa khẩu?

(HQ Online) - Sẽ có những thay đổi lớn trong quản lý hoạt động thương mại biên giới khi Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23/1/2018 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung để hoạt động thương mại biên giới chuyển dần từ “tiểu ngạch” sang chính ngạch, khắc phục tình trạng ùn tắc hàng hóa tại khu vực cửa khẩu vào thời điểm thu hoạch chính vụ hoặc vào các dịp lễ, tết.
Xuất khẩu đối mặt nhiều khó khăn

Xuất khẩu đối mặt nhiều khó khăn

(HQ Online) - Những tháng đầu năm 2023, việc thiếu vắng các đơn hàng xuất khẩu cộng thêm xu hướng giảm giá hàng hóa đã khiến hoạt động thương mại chậm lại.

Đọc tiếp

Cơ sở thực hiện hoàn thuế theo hạn ngạch thuế quan

Cơ sở thực hiện hoàn thuế theo hạn ngạch thuế quan

(HQ Online) - Trước thắc mắc của Công ty TNHH Gaz Thành Đạt liên quan đến việc hoàn thuế hàng hóa NK theo hạn ngạch thuế quan, theo Tổng cục Hải quan, sau khi đối chiếu với các quy định và văn bản cấp hạn ngạch của Bộ Công Thương, cơ quan Hải quan chưa đủ cơ sở để thực hiện hoàn thuế cho các tờ khai năm 2022 đã thông quan trước ngày 16/11/2022.
Phương thức thanh toán đáp ứng quy định mới được giảm giá hàng nhập khẩu

Phương thức thanh toán đáp ứng quy định mới được giảm giá hàng nhập khẩu

(HQ Online) - Theo quy định tại Thông tư 39/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về trị giá hải quan đối với hàng hóa XNK thì để được xem xét giảm giá hàng NK, phương thức thanh toán thể hiện trên hợp đồng mua bán phải thực hiện thanh toán qua ngân hàng bằng phương thức letter of credit (L/C) hoặc telegraphic transfer reimbursement (TTR) cho toàn bộ hàng hoá NK thuộc hợp đồng mua bán và thời gian thanh toán phải phù hợp với bảng công bố giảm giá của người bán.
Sẽ thực hiện giảm thuế NK tương ứng khi có kết quả xác định hàng bị hỏa hoạn đúng khai báo

Sẽ thực hiện giảm thuế NK tương ứng khi có kết quả xác định hàng bị hỏa hoạn đúng khai báo

(HQ Online) - Thực hiện giảm thuế NK tương ứng với tỷ lệ số lượng hàng hóa thực tế bị thiệt hại do hỏa hoạn nếu kết quả kiểm tra xác định việc kê khai về hàng hóa bị thiệt hại của DN là đúng, đồng thời số tiền bồi thường của cơ quan bảo hiểm không bao gồm tiền thuế NK.