Nhóm cổ đông lớn đòi miễn nhiệm hàng loạt thành viên HĐQT Eximbank

(HQ Online) - Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường, được dự kiến tổ chức vào ngày 30/7/2021 tại Hà Nội.
Ngay sau ĐHĐCĐ 2020 không thành, Eximbank cũng không thể tiến hành ĐHĐCĐ 2021
Các cổ đông Eximbank đồng loạt gửi kiến nghị trước thềm Đại hội cổ đông
Đại hội đồng cổ đông của Eximbank tiếp tục bất thành
ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Eximbank bất thành.
ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Eximbank bất thành.

Theo đó, vấn đề quan trọng mà Eximbank dự kiến trình Đại hội là kiến nghị của nhóm cổ đông gồm Công ty Cổ phần Rồng Ngọc, Công ty Cổ phần Đầu tư và dịch vụ Helios, Công ty Cổ phần Thắng Phương, bà Thái Thị Mỹ Sang và bà Lưu Như Trân. Số lượng cổ phần của nhóm cổ đông này chiếm 10,36% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tại Eximbank trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng.

Cụ thể, trong đơn kiến nghị, nhóm cổ đông do bà Kiều Vũ Thụy Uyên làm đại diện kiến nghị, yêu cầu HĐQT Eximbank triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường với lý do và mục đích xem xét, quyết định miễn nhiệm các thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2015-2020) gồm: Ông Yasuhiro Saitoh, ông Lê Minh Quốc, ông Cao Xuân Ninh, ông Lê Văn Quyết và ông Ngô Thanh Tùng.

Thành viên duy nhất trong HĐQT Eximbank không bị đề nghị miễn nhiệm là ông Nguyễn Quang Thông, Phó Chủ tịch.

Việc miễn nhiệm có hiệu lực kể từ thời điểm HĐCĐ Eximbank thông qua quyết định miễn nhiệm đối với từng thành viên trong HĐQT.

Trước yêu cầu của nhóm cổ đông, Eximbank cho biết nhiệm kỳ 2015-2020 của Eximbank đã kết thúc, Ngân hàng Nhà nước ngày 26/4 đã chấp thuận nhân sự dự kiến Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Tuy nhiên, các lần tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020 trong ba lần liên tiếp không thành công. Đại hội thường niên năm 2021 vào 27/4 cũng không đủ điều kiện tiến hành nên Eximbank chưa bầu được thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới và các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 vẫn tiếp tục công việc cho đến khi HĐQT mới được bầu.

Vì vậy, theo HĐQT Eximbank, việc nhóm cổ đông yêu cầu tổ chức họp cổ đông bất thường và đề xuất bỏ phiếu miễn nhiệm các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong khi chưa thể bầu HĐQT nhiệm kỳ mới là không hợp lý. Theo quy định pháp luật, Eximbank phải luôn đảm bảo đủ số lượng tối thiểu nhân sự thành viên HĐQT nhằm thực hiện vai trò quản trị, điều hành vào mọi thời điểm.

Để ổn định tình hình hoạt động của Eximbank, HĐQT mong các cổ đông đồng thuận, thống nhất và có tiếng nói chung để có thể tổ chức thành công đại hội và bầu được HĐQT cho nhiệm kỳ mới trong thời gian sớm. Tuy nhiên, Eximbank cho biết vẫn tổ chức họp bất thường nhằm tôn trọng quyền của cổ đông phù hợp theo quy định pháp luật.

Thực tế, kiến nghị miễn nhiệm của nhóm cổ đông trên đã được đưa ra từ tháng 4, ngay trước thềm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 lần 3 của một nhóm cổ đông lớn khác.

Hiện Eximbank đã có 7 lần tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và 2021 không thành công, khiến HĐQT nhiệm kỳ mới chưa thể bầu, kế hoạch kinh doanh của 2 năm 2020 và 2021 cũng không thể thông qua.

Nguyên nhân dẫn đến việc mâu thuẫn không thể giải quyết kéo dài 3 năm qua là do các nhóm cổ đông lớn không tìm được tiếng nói chung. Các nhóm cổ đông này đang sở hữu tỷ lệ tương đương nhau và không ai có tỷ lệ sở hữu đủ lớn để chi phối ngân hàng.

Ý kiến bạn đọc

Liên quan

Đọc tiếp

Đọc nhiều