Thủ tục, chính sách thuế đối với hàng hóa nhập để xây dựng nhà xưởng

(HQ Online) - Trước vướng mắc của các cục hải quan tỉnh, thành phố liên quan đến hồ sơ, thủ tục, chính sách thuế đối với hàng hóa do nhà thầu NK từ nước ngoài để xây dựng nhà xưởng, văn phòng làm việc, lắp đặt thiết bị cho DN chế xuất, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn cụ thể.
DN chế xuất nhập hàng để xây dựng nhà xưởng, văn phòng làm việc có phải nộp thuế?
Hướng dẫn cho thuê mái nhà xưởng để sản xuất điện mặt trời
Điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với DN chế xuất là khu phi thuế quan

Theo đó, về hồ sơ, thủ tục hải quan, từ ngày 1/4/2015 đến trước ngày 5/6/2018, cơ quan Hải quan hướng dẫn DN thực hiện hồ sơ theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 16 Thông tư 38/2015/TT BTC của Bộ Tài chính quy định hồ sơ hải quan đối với hàng hóa NK thuộc đối tượng không chịu thuế thì ngoài các chứng từ nêu tại khoản 2 Điều này thì người khai hải quan nộp, xuất trình thêm: Hợp đồng bán hàng cho các DN chế xuất theo kết quả đấu thầu hoặc Hợp đồng cung cấp hàng hóa, trong đó, quy định giá trúng thầu hoặc giá cung cấp hàng hóa không bao gồm thuế NK, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế GTGT đối với hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế NK, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế GTGT (nếu có) để phục vụ xây dựng nhà xưởng, văn phòng làm việc của DN chế xuất do các nhà thầu NK.

Thủ tục hải quan được thực hiện theo khoản 2 Điều 75 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định trường hợp nhà thầu NK hàng hoá để xây dựng nhà xưởng, văn phòng, lắp đặt thiết bị cho DN chế xuất, sau khi bàn giao công trình cho DN chế xuất thì báo cáo lượng hàng hoá đã NK cho cơ quan Hải quan nơi quản lý DN chế xuất theo mẫu số 18/NTXD-DNCX/GSQL phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này.

Công chức Chi cục Hải quan Hà Nam (Cục Hải quan Hà Nam Ninh) kiểm tra hàng hóa tại kho bãi. Ảnh: H.Nụ
Công chức Chi cục Hải quan Hà Nam (Cục Hải quan Hà Nam Ninh) kiểm tra hàng hóa NK. Ảnh: H.Nụ

Kể từ ngày 5/6/2018 đến nay, hồ sơ hải quan được thực hiện theo khoản 5 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư 38/2015/TT BTC quy định ngoài hồ sơ hải quan quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều này thì: “Hàng hóa của các nhà thầu NK từ nước ngoài đưa trực tiếp vào khu phi thuế quan để xây dựng nhà xưởng, văn phòng, lắp đặt thiết bị theo kết quả đấu thầu: 1 bản chụp hợp đồng bán hàng vào khu phi thuế quan theo kết quả đấu thầu hoặc chỉ định thầu trong đó, quy định giá trúng thầu không bao gồm thuế NK”.

Về thủ tục hải quan thực hiện theo khoản 51 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 75 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định trường hợp nhà sung thầu NK hàng hóa để xây dựng nhà xưởng, văn phòng, lắp đặt thiết bị cho DN chế xuất thì thực hiện thủ tục hải quan tại chi cục hải quan quản lý DN chế xuất; nhà thầu NK thực hiện khai tờ khai hải quan NK theo hướng dẫn tại phụ lục 2 ban hành kèm thông tư này, chỉ tiêu “phần ghi chứ” khai thông tin số hợp đồng theo quy định tại điểm g khoản 3 Điều 16 Thông tư này và ngay khi được thông quan hàng hóa phải đưa trực tiếp vào DN chế xuất. Sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc hợp đồng thầu, DN chế xuất và nhà thầu NK báo cáo lượng hàng hóa đã NK cho cơ quan Hải quan nơi quản lý DN chế xuất theo mẫu số 20/NTXD DNCX/GSQL phụ lục 5 ban hành kèm Thông tư này.

Liên quan đến chính sách thuế NK, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố kiểm tra, rà soát hồ sơ NK, các chứng từ, tài liệu có liên quan đối với trường hợp nhà thầu NK hàng hoá để xây dựng nhà xưởng, văn phòng làm việc, lắp đặt thiết bị cho DN chế xuất, đối chiếu với quy định tại Luật Thuế XK, thuế NK để xử lý.

Cụ thể, từ ngày 1/4/2015 đến trước ngày 5/6/2018, trường hợp nhà thầu NK hàng hoá từ nước ngoài để xây dựng nhà xưởng, văn phòng làm việc, lắp đặt thiết bị cho DN chế xuất đáp ứng quy định về hồ sơ, thủ tục hải quan tại điểm c khoản 4 Điều 16, khoản 2 Điều 75 Thông tư 38/2015/TT-BTC thì không phải kê khai, nộp thuế NK.

Trường hợp nhà thầu NK hàng hoá từ nước ngoài để xây dựng nhà xưởng, văn phòng làm việc, lắp đặt thiết bị cho DN chế xuất không đáp ứng quy định về hồ sơ, thủ tục hải quan tại điểm c khoản 4 Điều 16, khoản 2 Điều 75 с Thông tư 38/2015/TT-BTC thì phải kê khai, nộp thuế NK.

Thời gian từ ngày 5/6/2018 đến nay thực hiện theo hướng, trường hợp nhà thầu NK hàng hoá từ nước ngoài để xây dựng nhà xưởng, văn phòng làm việc, lắp đặt thiết bị cho DN chế xuất đáp ứng quy định về hồ sơ, thủ tục hải quan tại khoản 5 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC, khoản 51 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 75 Thông tư 38/2015/TT-BTC thì không phải kê khai, nộp thuế NK.

Trường hợp nhà thầu NK hàng hoá từ nước ngoài để xây dựng nhà xưởng, văn phòng làm việc, lắp đặt thiết bị cho DN chế xuất không đáp ứng quy định về hồ sơ, thủ tục hải quan tại khoản 5 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT BTC sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC, khoản 51 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 75 Thông tư 38/2015/TT-BTC thì phải kê khai, nộp thuế NK.

Ý kiến bạn đọc

Đọc tiếp

Đề xuất các quy định mới về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

Đề xuất các quy định mới về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

(HQ Online) - Để cụ thể hóa các quy định tại Luật Đất đai năm 2024, đảm bảo huy động hiệu quả nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất vào ngân sách nhà nước, góp phần thúc đẩy việc khai thác, sử dụng đất hiệu quả, Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo tờ trình Nghị định của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.
Sửa Luật Kiểm toán nhằm nâng cao hiệu quả giám sát sử dụng tài chính công, tài sản công

Sửa Luật Kiểm toán nhằm nâng cao hiệu quả giám sát sử dụng tài chính công, tài sản công

(HQ Online) - Việc sửa đổi, bổ sung Luật Kiểm toán Nhà nước là một trong những yêu cầu cần thiết đặt ra nhằm hoàn thiện pháp luật về kiểm toán, qua đó giúp nâng cao hiệu lực kiểm tra, giám sát, quản lý sử dụng tài chính công, tài sản công, giảm thiểu thất thoát ngân sách nhà nước.

Đọc nhiều