Chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu là quà biếu, tặng

(HQ Online) - Trả lời vướng mắc liên quan đến chính sách thuế đối với hàng hóa biếu, tặng học sinh khiếm thị của Trung tâm hỗ trợ trẻ em khuyết tật hòa nhập cộng đồng, theo Tổng cục Hải quan, các quy định tại Luật Thuế XK, thuế NK và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đã quy định cụ thể.
Cần đồng bộ quy định về quà biếu, tặng được miễn thuế giá trị gia tăng
Vướng xác định miễn thuế hàng quà biếu, tặng
Hải quan luôn chủ động ngăn chặn gian lận qua giá đối với ô tô NK dạng quà biếu, tặng
Sẽ điều chỉnh giảm định mức miễn thuế đối với quà biếu, tặng

Chính sách và định mức

Theo đó, chính sách miễn thuế đối với hàng hóa NK là quà biếu, tặng được quy định tại khoản 2 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK: “Tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng trong định mức của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc ngược lại. Tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng có số lượng hoặc trị giá vượt quá định mức miễn thuế phải nộp thuế đối với phần vượt, trừ trường hợp đơn vị nhận là cơ quan, tổ chức được NSNN bảo đảm kinh phí hoạt động và được cơ quan có thẩm quyền cho phép tiếp nhận hoặc trường hợp vì mục đích nhân đạo, từ thiện”.

Điều 8 Nghị định 134/2016/NĐ-CP Chính phủ nêu rõ: “Quà biếu, quà tặng được miễn thuế theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK là những mặt hàng không thuộc Danh mục mặt hàng cấm NK, cấm XK, tạm ngừng XK, tạm ngừng NK, không thuộc danh mục mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (trừ trường hợp quà biếu, quà tặng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt để phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng) theo quy định của pháp luật”.

Hoạt động nghiệp vụ của công chức Cục Hải quan Hải Phòng. Ảnh: N.Linh
Hoạt động nghiệp vụ của công chức Cục Hải quan Hải Phòng. Ảnh: N.Linh

Theo quy định, định mức quà biếu, tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức, cá nhân Việt Nam; quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân Việt Nam cho tổ chức, cá nhân nước ngoài có trị giá hải quan không vượt quá 2 triệu đồng hoặc có trị giá hải quan trên 2 triệu đồng nhưng tổng số tiền thuế phải nộp dưới 200 nghìn đồng và được miễn thuế không quá 4 lần/năm.

Ngoài ra, quà biếu, tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho cơ quan, tổ chức Việt Nam được NSNN đảm bảo kinh phí hoạt động theo pháp luật về ngân sách; quà biếu, quà tặng vì mục đích nhân đạo, từ thiện có trị giá hải quan không vượt quá 30 triệu đồng được miễn thuế không quá 4 lần/năm.

Trường hợp vượt định mức miễn thuế của cơ quan, tổ chức được NSNN đảm bảo kinh phí hoạt động, Bộ Tài chính sẽ xem xét quyết định miễn thuế đối với từng trường hợp cụ thể.

Đặc biệt, quà biếu, tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho cá nhân Việt Nam là thuốc, thiết bị y tế cho người bị bệnh thuộc Danh mục bệnh hiểm nghèo quy định tại phụ lục 4 Nghị định 134/2016/NĐ-CP phải có trị giá hải quan không vượt quá 10 triệu đồng thì được miễn thuế không quá 4 lần/năm.

Hồ sơ, thủ tục để được miễn thuế

Để được miễn thuế, DN, người khai hải quan phải chuẩn bị hồ sơ, thực hiện thủ tục theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 8 Nghị định 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, ngoài việc chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật hải quan, DN, người khai hải quan cần chuẩn bị thêm các giấy tờ, văn bản theo yêu cầu đối với từng trường hợp.

Cụ thể, nếu người nhận quà tặng là tổ chức, DN, người khai hải quan chuẩn bị 1 bản chụp văn bản thỏa thuận biếu tặng có đóng dấu sao y bản chính của tổ chức nhận quà tặng.

Trường hợp, người nhận quà tặng là cá nhân thì DN, người khai hải quan phải có trách nhiệm kê khai chính xác, trung thực trên tờ khai hải quan về hàng hóa XNK là quà biếu, tặng các thông tin về tên, địa chỉ người tặng, người nhận quà biếu, tặng ở nước ngoài và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai.

Ngoài ra, hồ sơ hải quan cần có 1 bản chính quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc miễn thuế đối với quà biếu, quà tặng vượt định mức miễn thuế; 1 bản chính văn bản của cơ quan chủ quản cấp trên về việc cho phép tiếp nhận để sử dụng hàng hóa miễn thuế hoặc văn bản chứng minh tổ chức được NSNN đảm bảo kinh phí hoạt động đối với quà biếu, tặng cho cơ quan, tổ chức được Nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động; 1 bản chính văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố hoặc bộ, ngành chủ quản đối với quà biếu, quà tặng vì mục đích nhân đạo, từ thiện.

DN, người khai hải quan thực hiện thủ tục theo Điều 31 Nghị định 134/2016/NĐ-CP và khoản 3 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 8 Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định miễn thuế đối với quà biếu, quà tặng.

Ngoài các quy định trên, khoản 19 Điều 5 Luật Thuế GTGT quy định “quà tặng cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân” thuộc đối tượng không chịu thuế. Theo đó, tại khoản 9 Điều 3 Nghị định 209/2013/NĐ-CP và khoản 19 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT.

Căn cứ các quy định của chính sách pháp luật hiện hành, theo Tổng cục Hải quan, trường hợp lô hàng NK của Trung tâm hỗ trợ trẻ em khuyết tật hòa nhập cộng đồng đáp ứng các quy định hiện hành về quà tặng thì được miễn thuế NK và thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Trường hợp Trung tâm hỗ trợ trẻ em khuyết tật hòa nhập cộng đồng là cơ quan, tổ chức Việt Nam được NSNN bảo đảm kinh phí hoạt động theo pháp luật về ngân sách và được cơ quan có thẩm quyền cho phép tiếp nhận hoặc quà biếu, quà tặng vì mục đích nhân đạo, từ thiện thì được miễn thuế NK đối với toàn bộ trị giá của quà biếu, quà tặng không quá 4 lần/năm và áp dụng chính sách thuế GTGT tương ứng theo quy định khoản 9 Điều 3 Nghị định 209/2013/NĐ-CP của Chính phủ; khoản 19 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Ý kiến bạn đọc

Đọc tiếp

Đọc nhiều