Miễn thuế với hàng XNK phục vụ khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh

(HQ Online) - Nghị định 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế XK, thuế NK quy định thủ tục miễn thuế đối với hàng hóa XNK để phục vụ đảm bảo an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và các trường hợp đặc biệt khác.
Tích cực triển khai và hướng dẫn DN thực hiện Nghị định 18 Tích cực triển khai và hướng dẫn DN thực hiện Nghị định 18

Theo đó, người nộp thuế nộp hồ sơ đề nghị miễn thuế cho Bộ Tài chính. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị miễn thuế, Bộ Tài chính thẩm định hồ sơ đề nghị miễn thuế và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định kèm theo Danh mục hàng hóa đề nghị miễn thuế.

Đối với trường hợp đặc biệt khác cần xin ý kiến các bộ, ngành liên quan, thời hạn thẩm định hồ sơ có thể kéo dài nhưng không quá 40 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị miễn thuế.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản thẩm định của Bộ Tài chính, Thủ tướng Chính phủ có quyết định miễn thuế XNK hoặc có văn bản không đồng ý miễn thuế gửi cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị miễn thuế.

2440-2802-6-3140-2f3aff07-d4c3-41db-8439-052ffca42cf8-baohaiquan-2
Công chức Hải quan Cốc Nam kiểm tra chặt hàng miễn thuế . Ảnh: H.Nụ.

Căn cứ Quyết định miễn thuế của Thủ tướng Chính phủ, cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục XNK hàng hóa thực hiện miễn thuế XNK.

Nghị định 18/2021/NĐ-CP quy định hàng hóa XNK phục vụ đảm bảo an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và các trường hợp đặc biệt khác được miễn thuế XNK theo quy định tại khoản 23 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế XK, bao gồm:

Một là, hàng hóa trong nước chưa sản xuất được cần thiết NK để sử dụng trực tiếp cho dự án thuộc chương trình phục vụ đảm bảo an sinh xã hội của Chính phủ được miễn thuế NK.

Hai là, hàng hóa trong nước chưa sản xuất được NK để khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh được miễn thuế NK.

Ba là, mặt hàng trầm hương được sản xuất từ cây dó bầu trồng và mặt hàng da trăn có nguồn gốc từ gây nuôi sinh sản được miễn thuế XK.

Bốn là, sản phẩm nông sản chưa qua chế biến do các DN, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại các tỉnh của Campuchia tiếp giáp biên giới Việt Nam, NK qua các cửa khẩu thuộc địa bàn hoạt động hải quan để làm nguyên liệu sản xuất hàng hóa tại Việt Nam được miễn thuế NK.

Các trường hợp chỉ mua lại sản phẩm hoặc đầu tư tại các tỉnh của Campuchia không tiếp giáp biên giới với Việt Nam không được miễn thuế NK theo quy định tại điểm này.

Năm là, hàng hóa XNK trong các trường hợp đặc biệt khác được Thủ tướng Chính phủ quyết định miễn thuế XNK từng trường hợp cụ thể trên cơ sở đề nghị của Bộ Tài chính.

Ý kiến bạn đọc

Đọc tiếp

Chiến lược cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu bứt tốc trong Covid-19

Chiến lược cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu bứt tốc trong Covid-19

(HQ Online) - Tại Tọa đàm trực tuyến với chủ đề "Chiến lược "kiềng 3 chân" cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu bứt tốc phát triển thời Covid-19", các chuyên gia cho rằng, nếu doanh nghiệp tận dụng được các công cụ hỗ trợ thì hoạt động xuất nhập khẩu vẫn có nhiều cơ hội để tăng tốc bứt phá trước tác động của đại dịch.
5 nhóm vấn đề phân tích phân loại cần lưu ý tại Thông tư 17/2021/TT-BTC

5 nhóm vấn đề phân tích phân loại cần lưu ý tại Thông tư 17/2021/TT-BTC

(HQ Online) - Thông tư 17/2021/TT-BTC (gọi tắt là Thông tư 17) sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 14/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa XNK chính thức có hiệu lực kể từ ngày 12/4. Thông tư 17 có 5 nhóm vấn đề chính công chức làm công tác phân loại và DN cần lưu ý.