Ghi nhận ý kiến doanh nghiệp để tái thiết kế tổng thể quy trình, thủ tục hải quan

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan đang sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời cũng đang hoàn thiện, tái thiết kế tổng thể các quy trình, thủ tục hải quan, trong đó, công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đối với loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất.
Doanh nghiệp tham gia góp ý sửa Nghị định về thủ tục, kiểm tra, giám sát hải quan
Doanh nghiệp mong muốn tham gia Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ pháp luật hải quan
Lắng nghe ý kiến doanh nghiệp là hoạt động thường xuyên của cơ quan Hải quan để tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp phát triển sản xuất. Ảnh: N.Linh
Lắng nghe ý kiến doanh nghiệp là hoạt động thường xuyên của cơ quan Hải quan để tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp phát triển sản xuất. Ảnh: N.Linh

Tổng cục Hải quan đang đề nghị các tập đoàn đa quốc gia chia sẻ thông tin liên quan tới thực tiễn công tác quản lý của hải quan quốc gia khác mà doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất.

Chẳng hạn như: quy định về chính sách thuế, công tác quản lý thuế đối với loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu; quy định về thủ tục hải quan đối với cơ quan Hải quan và doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu phải thực hiện; cách thức cơ quan Hải quan theo dõi, quản lý hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu của doanh nghiệp…

Theo Tổng cục Hải quan, những thông tin được doanh nghiệp chia sẻ để cơ quan Hải quan có đủ cơ sở thực tiễn, đáp ứng yêu cầu quản lý đồng thời tạo thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất trong thời gian tới.

Bởi, hiện nay, Tổng cục Hải quan đang sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời cũng đang hoàn thiện, tái thiết kế tổng thể các quy trình, thủ tục hải quan để đảm bảo công tác quản lý của cơ quan Hải quan.

Trong đó, công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đối với loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất được cơ quan Hải quan cũng như cộng đồng doanh nghiệp đặc biệt quan tâm, nhất là trong thời đại các cơ quan quản lý nhà nước cũng như cộng đồng doanh nghiệp đang được hưởng những lợi ích do cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0) mang lại trong công tác quản lý, hoạt động điều hành.

Trong thời gian vừa qua, bên cạnh việc thực hiện thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa cho cộng đồng doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan cũng là đơn vị luôn chủ động trong việc triển khai các nội dung liên quan đến các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam là quốc gia thành viên tham gia ký kết.

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan cũng thường xuyên lắng nghe những kiến nghị, khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp để kịp thời báo cáo các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những quy định pháp luật.

Những thay đổi này sẽ góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, nâng cao chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới của Việt Nam trên bảng xếp hạng của các tổ chức có uy tín trên thế giới.

Ý kiến bạn đọc

Đọc tiếp

Đề xuất các quy định mới về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

Đề xuất các quy định mới về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

(HQ Online) - Để cụ thể hóa các quy định tại Luật Đất đai năm 2024, đảm bảo huy động hiệu quả nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất vào ngân sách nhà nước, góp phần thúc đẩy việc khai thác, sử dụng đất hiệu quả, Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo tờ trình Nghị định của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.
Sửa Luật Kiểm toán nhằm nâng cao hiệu quả giám sát sử dụng tài chính công, tài sản công

Sửa Luật Kiểm toán nhằm nâng cao hiệu quả giám sát sử dụng tài chính công, tài sản công

(HQ Online) - Việc sửa đổi, bổ sung Luật Kiểm toán Nhà nước là một trong những yêu cầu cần thiết đặt ra nhằm hoàn thiện pháp luật về kiểm toán, qua đó giúp nâng cao hiệu lực kiểm tra, giám sát, quản lý sử dụng tài chính công, tài sản công, giảm thiểu thất thoát ngân sách nhà nước.

Đọc nhiều