Chính sách thuế đối với tái nhập hàng xuất khẩu bị trả lại của doanh nghiệp chế xuất

(HQ Online) - Công ty TNHH Hanaro TNS Việt Nam đề nghị cơ quan Hải quan hướng dẫn về chính sách thuế đối với tái nhập hàng XK bị trả lại của DN chế xuất.
Khi gia công hàng hóa cho doanh nghiệp nội địa, doanh nghiệp chế xuất có phải nộp thuế?
Chính sách thuế nhập khẩu, thuế GTGT đối với mặt hàng thủy sản làm giống
Hàng thuê, mượn của doanh nghiệp chế xuất không được miễn thuế nhập khẩu

Theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 2 Luật Thuế XK, thuế NK: Đối tượng chịu thuế XNK không áp dụng đối với hàng hóa XK từ khu phi thuế quan ra nước ngoài; hàng hóa NK từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan; hàng hóa chuyển từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác.

Cũng tại khoản 1 Điều 4 Luật Thuế XK, thuế NK quy định khu phi thuế quan là khu vực kinh tế nằm trong lãnh thổ Việt Nam, được thành lập theo quy định của pháp luật, có ranh giới địa lý xác định, ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm điều kiện cho hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan Hải quan và các cơ quan có liên quan đối với hàng hóa XNK và phương tiện, hành khách XNC; quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu phi thuế quan với bên ngoài là quan hệ XNK.

Hoạt động của doanh nghiệp FDI Khu chế xuất Tân Thuận, TPHCM. 	Ảnh: TTXVN
Hoạt động của doanh nghiệp FDI Khu chế xuất Tân Thuận, TPHCM. Ảnh: TTXVN

Khoản 3 Điều 26 Nghị định 35/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định DN chế xuất được hưởng ưu đãi đầu tư và chính sách thuế đối với khu phi thuế quan kể từ thời điểm mục tiêu đầu tư thành lập DN chế xuất được ghi tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh hoặc Giấy xác nhận đăng ký DN chế xuất của cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền. Sau khi hoàn thành quá trình xây dựng, DN chế xuất phải được cơ quan Hải quan có thẩm quyền xác nhận việc đáp ứng các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định của pháp luật về thuế XK, thuế NK trước khi chính thức đi vào hoạt động.

Trường hợp DN chế xuất không được xác nhận đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan thì không được hưởng chính sách thuế áp dụng đối với khu phi thuế quan. Việc kiểm tra, xác nhận, hoàn thiện điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan của DN chế xuất thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế XK, thuế NK.

Đối chiếu với các quy định hiện hành, theo Tổng cục Hải quan, trường hợp DN chế xuất đáp ứng định nghĩa khu phi thuế quan theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Thuế XK, thuế NK thì hàng hóa NK từ nước ngoài vào DN chế xuất không thuộc đối tượng chịu thuế NK; hàng hóa từ khu chế xuất XK ra nước ngoài hoặc XK vào khu phi thuế quan khác không thuộc đối tượng chịu thuế XK.

Liên quan đến mã loại hình tờ khai đối với trường hợp tái nhập hàng hóa đã XK để sửa chữa, tái chế sau đó tái xuất, DN thực hiện theo hướng dẫn tại số thứ tự 19 mục 2 Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2021 của Tổng cục Hải quan về mã loại hình tờ khai hải quan đối với hàng hóa XNK.

Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty TNHH Hanaro TNS Việt Nam căn cứ các quy định nêu trên và liên hệ với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục NK hàng hóa để được hướng dẫn cụ thể.

Ý kiến bạn đọc

Liên quan

Thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, đối tác chiến lược Việt Nam - Australia

Thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, đối tác chiến lược Việt Nam - Australia

(HQ Online) - Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã có cuộc tiếp và làm việc với ông Andrew Goledzinowski, Đại sứ Australia tại Việt Nam cùng đoàn công tác của Australia tại trụ sở Bộ Tài chính vào ngày 23/3/2023. Hai bên đã bàn thảo các nội dung về hợp tác trong lĩnh vực tài chính và một số nội dung hai bên cùng quan tâm.
Nhiều lưu ý cho doanh nghiệp về chính sách thuế

Nhiều lưu ý cho doanh nghiệp về chính sách thuế

(HQ Online) - Theo các chuyên gia, một bộ phận doanh nghiệp do không nắm được chi tiết về các văn bản, chính sách thuế, đặc biệt là những chính sách mới, dẫn đến gặp nhiều rủi ro trong quá trình hoạt động.
Góp ý Luật Thủ đô sửa đổi: Thận trọng khi cho phép Hà Nội đặt ra những loại phí mới

Góp ý Luật Thủ đô sửa đổi: Thận trọng khi cho phép Hà Nội đặt ra những loại phí mới

(HQ Online) - Luật Thủ đô được Quốc hội thông qua vào ngày 21/11/2012 và có hiệu lực từ ngày 1/7/2013. Sau hơn 9 năm thực hiện, hiện Hà Nội đang tập trung xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) với nhiều nhóm chính sách theo hướng thực sự trao cho Hà Nội những cơ chế có tính vượt trội, khả thi, tạo điều kiện cho Thủ đô phát triển xứng tầm.

Đọc tiếp

Cơ sở thực hiện hoàn thuế theo hạn ngạch thuế quan

Cơ sở thực hiện hoàn thuế theo hạn ngạch thuế quan

(HQ Online) - Trước thắc mắc của Công ty TNHH Gaz Thành Đạt liên quan đến việc hoàn thuế hàng hóa NK theo hạn ngạch thuế quan, theo Tổng cục Hải quan, sau khi đối chiếu với các quy định và văn bản cấp hạn ngạch của Bộ Công Thương, cơ quan Hải quan chưa đủ cơ sở để thực hiện hoàn thuế cho các tờ khai năm 2022 đã thông quan trước ngày 16/11/2022.