Quy trình xử lý hoàn thuế GTGT nộp thừa

(HQ Online) - Theo quy định, cơ quan Hải quan cần thu thập thông tin từ cơ quan Thuế địa phương để phục vụ việc hoàn thuế đối với trường hợp hoàn thuế GTGT nộp thừa của năm trước nhưng ban hành quyết định hoàn thuế sau ngày 31/3 của năm kế tiếp.
Đẩy nhanh quá trình xử lý hoàn thuế hàng hóa nhập khẩu tại chỗ
6 trường hợp giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng
Quy trình xử lý kiểm tra sau hoàn thuế

Tại điểm d, khoản 1 Điều 26 chương 4 Quyết định 3394/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra hồ sơ quy định: “Trường hợp hoàn thuế GTGT nộp thừa của năm trước nhưng ban hành quyết định hoàn thuế sau ngày 31/3 của năm kế tiếp, cơ quan Hải quan cần thu thập thông tin từ cơ quan Thuế địa phương để phục vụ việc hoàn thuế thì cơ quan Hải quan có văn bản gửi cơ quan Thuế địa phương nơi quản lý DN đề nghị cung cấp thông tin, số liệu kê khai nộp thuế, báo cáo quyết toán thuế của người nộp thuế để phục vụ việc hoàn thuế”.

Đối chiếu với các quy định này thì cơ quan Hải quan cần thu thập thông tin từ cơ quan Thuế địa phương để phục vụ việc hoàn thuế đối với trường hợp hoàn thuế GTGT nộp thừa của năm trước nhưng ban hành quyết định hoàn thuế sau ngày 31/3 của năm kế tiếp.

Công chức Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục XNK. 	Ảnh: N.H
Công chức Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục XNK. Ảnh: N.H

Đối với các trường hợp cụ thể như người nộp thuế trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ hoàn thuế GTGT nộp thừa có hành vi vi phạm pháp luật về hải quan, pháp luật về thuế, pháp luật khác có liên quan đang bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự.

Người nộp thuế là công ty thành viên trong cùng một tập đoàn nhưng tập đoàn đang bị khởi tố vụ án hình sự hoặc đơn vị thành viên khác trong cùng một tập đoàn đang bị khởi tố vụ án hình sự.

Người nộp thuế có số tiền thuế GTGT đề nghị hoàn từ 500 triệu đồng trở lên; người nộp thuế không giải trình được những mâu thuẫn trong hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT nộp thừa.

Các trường hợp nghi ngờ khác trong quá trình xử lý hồ sơ hoàn thuế GTGT nộp thừa của người nộp thuế.

Cơ quan Hải quan phải theo dõi, đôn đốc phối hợp với cơ quan Thuế. Ngay khi nhận được ý kiến phản hồi của cơ quan Thuế, căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật, hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT nộp thừa của người nộp thuế, cơ quan Hải quan có văn bản phản hồi cho người nộp thuế.

Đối với các trường hợp hoàn tiền thuế GTGT nộp thừa của năm trước nhưng cơ quan Hải quan có đủ cơ sở xác định doanh nghiệp chưa kê khai khấu trừ hoặc hoàn thuế tại cơ quan Thuế thì không cần thu thập thêm thông tin từ cơ quan Thuế địa phương.

Ý kiến bạn đọc

Liên quan

Đảm bảo hệ thống miễn, giảm, hoàn thuế điện tử vận hành thông suốt

Đảm bảo hệ thống miễn, giảm, hoàn thuế điện tử vận hành thông suốt

(HQ Online) - Nhằm phát huy hết tính ưu việt và hiệu quả của Hệ thống miễn, giảm, hoàn, không thu thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa điện tử (MGH), tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của DN, Tổng cục Hải quan đã và đang chỉ đạo các vụ, cục liên quan tích cực rà soát, xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Đọc tiếp

Sửa Nghị định Biểu thuế XK, thuế NK ưu đãi đảm bảo phù hợp với Danh mục AHTN 2022

Sửa Nghị định Biểu thuế XK, thuế NK ưu đãi đảm bảo phù hợp với Danh mục AHTN 2022

(HQ Online) - Để thực hiện các cam kết quốc tế về thực hiện Danh mục Biểu thuế hài hòa ASEAN 2022 (AHTN 2022), Bộ Tài chính đã và đang hoàn thiện dự thảo Nghị định về Biểu thuế XK, biểu thuế NK ưu đãi (MFN) và đang gửi xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp trước khi trình Thủ tướng xem xét ban hành.
Xác định hành vi vi phạm, mức độ lỗi để quyết định xử lý phù hợp

Xác định hành vi vi phạm, mức độ lỗi để quyết định xử lý phù hợp

(HQ Online) - Đó là hướng dẫn của Tổng cục Hải quan đối với các cục hải quan tỉnh thành phố về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với những hành vi vi phạm quy định về pháp luật hải quan trong quá trình triển khai áp dụng Hệ thống trao đổi thông tin về hàng hóa nhập khẩu giữa cơ quan Hải quan và DN kinh doanh kho, bãi, cảng (Hệ thống VASSCM).