Hướng dẫn thực hiện xử lý thuế đối với hàng nhập khẩu ủy thác

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa có hướng dẫn cụ thể liên quan đến xử lý thuế đối với hàng hóa NK ủy thác sản xuất XK để các cục hải quan tỉnh, thành phố có cơ sở hướng dẫn DN thực hiện đúng quy định.
Làm rõ về thủ tục miễn thuế, hoàn thuế trong trường hợp nhập khẩu ủy thác cho doanh nghiệp
NK ủy thác xe chơi golf được miễn thuế tiêu thụ đặc biệt
Sẽ không còn nhập khẩu ủy thác phế liệu

Theo Tổng cục Hải quan, Điều 155 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 quy định về ủy thác mua bán hàng hóa thì “Uỷ thác mua bán hàng hoá là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận uỷ thác thực hiện việc mua bán hàng hoá với danh nghĩa của mình theo những điều kiện đã thoả thuận với bên uỷ thác và được nhận thù lao uỷ thác”.

Hướng dẫn thực hiện xử lý thuế đối với hàng nhập khẩu ủy thác
Hoạt động nghiệp vụ tại Hải quan Hải Phòng.

Điểm b khoản 5 Điều 31 Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định: “Tổ chức, cá nhân NK ủy thác hoặc trúng thầu NK hàng hóa để cung cấp cho đối tượng quy định tại Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK được miễn thuế NK đối với hàng hóa NK ủy thác, trúng thầu với điều kiện giá cung cấp hàng hóa theo hợp đồng ủy thác hoặc giá trúng thầu theo quyết định trúng thầu không bao gồm thuế NK”.

Đối chiếu với các quy định hiện hành, theo Tổng cục Hải quan, trường hợp tổ chức, cá nhân đủ điều kiện miễn thuế NK đối với hàng hóa NK để sản xuất XK theo quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật thuế XK, thuế NK, Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 18/202I/NĐ-CP của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 25/4/2021) nhưng ủy thác cho tổ chức, cá nhân khác (gọi tắt là tổ chức, cá nhân nhận ủy thác) NK hàng hóa để cung cấp cho tổ chức, cá nhân ủy thác sản xuất hàng XK thì hàng hóa do tổ chức, cá nhân nhận ủy thác NK để sản xuất hàng XK được miễn thuế NK với điều kiện giá cung cấp hàng hóa theo hợp đồng ủy thác không bao gồm thuế NK.

Tổ chức, cá nhân nhận ủy thác có trách nhiệm thực hiện thông báo cơ sở sản xuất, báo cáo quyết toán theo quy định tại Điều 56, Điều 60 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi bổ sung tại khoản 36, khoản 39 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính. Việc kiểm tra cơ sở sản xuất được cơ quan Hải quan thực hiện đối với tổ chức, cá nhân ủy thác.

Trong đó, hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 31 Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Ý kiến bạn đọc

Liên quan

Đọc tiếp

Sửa Nghị định Biểu thuế XK, thuế NK ưu đãi đảm bảo phù hợp với Danh mục AHTN 2022

Sửa Nghị định Biểu thuế XK, thuế NK ưu đãi đảm bảo phù hợp với Danh mục AHTN 2022

(HQ Online) - Để thực hiện các cam kết quốc tế về thực hiện Danh mục Biểu thuế hài hòa ASEAN 2022 (AHTN 2022), Bộ Tài chính đã và đang hoàn thiện dự thảo Nghị định về Biểu thuế XK, biểu thuế NK ưu đãi (MFN) và đang gửi xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp trước khi trình Thủ tướng xem xét ban hành.
Xác định hành vi vi phạm, mức độ lỗi để quyết định xử lý phù hợp

Xác định hành vi vi phạm, mức độ lỗi để quyết định xử lý phù hợp

(HQ Online) - Đó là hướng dẫn của Tổng cục Hải quan đối với các cục hải quan tỉnh thành phố về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với những hành vi vi phạm quy định về pháp luật hải quan trong quá trình triển khai áp dụng Hệ thống trao đổi thông tin về hàng hóa nhập khẩu giữa cơ quan Hải quan và DN kinh doanh kho, bãi, cảng (Hệ thống VASSCM).