Không được miễn thuế khi DN nội địa mượn khuôn mẫu của DN chế xuất

(HQ Online) - Theo các quy định hiện hành thì trường hợp DN nội địa thuê, mượn khuôn mẫu của DN chế xuất theo hợp đồng thuê, mượn để phục vụ sản xuất thì DN nội địa không được miễn thuế NK.
Điều kiện nào DN chế xuất được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%?
Có được áp dụng cơ chế DN chế xuất trước khi được cơ quan Hải quan xác nhận đủ điều kiện?
Thuế GTGT đối với hàng nhập thuê DN chế xuất gia công được tính như thế nào?
Thực hiện chính sách thuế GTGT đối với hàng hóa thuê DN chế xuất gia công lại

Trước vướng mắc của các Công ty TNHH Điện tử Canon Việt Nam, Công ty CP Đại Kim, Công ty TNHH Daiwa Plastics Thăng Long, Công ty TNHH Yura Việt Nam và Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên, Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng, Tổng cục Hải quan cho biết, liên quan đến thuế NK, khoản 2 Điều 2 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 quy định: “Hàng hóa XK từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan, hàng hóa NK từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước" thuộc đối tượng chịu thuế XNK.

Điểm a khoản 9 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 cũng quy định: “Máy móc, thiết bị tạm nhập, tái xuất để thử nghiệm, nghiên cứu phát triển sản phẩm; máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập để phục vụ công việc trong thời hạn nhất định hoặc phục vụ gia công cho thương nhân nước ngoài, trừ trường hợp máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập, tái xuất để thực hiện các dự án đầu tư, thi công xây dựng, lắp đặt công trình, phục vụ sản xuất" được miễn thuế NK.

5713-3-c50a2405
Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh). Ảnh: T.Bình

Điểm đ khoản 1 Điều 19 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 quy định hoàn thuế đối với trường hợp: “Người nộp thuế đã nộp thuế đối với máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập, tái xuất, trừ trường hợp đi thuê để thực hiện các dự án đầu tư, thi công xây dựng, lắp đặt công trình, phục vụ sản xuất, khi tái xuất ra nước ngoài hoặc xuất vào khu phi thuế quan”.

Tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính quy định: “Đổi với hàng hóa NK là hàng đi thuê, trị giá hải quan là trị giá khai báo được xác định trên cơ sở giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán để thuê hàng hóa và các khoản chi phí khác mà người đi thuê phải trả để đưa hàng hóa đến cửa khẩu nhập đầu tiên, phù hợp với chứng từ, tài liệu có liên quan đến hàng hóa đi thuê. Đối với hàng hóa NK là hàng đi mượn, trị giá hải quan là toàn bộ các chi phí mà người đi mượn phải trả để đưa hàng hóa đến cửa khẩu nhập đầu tiên, phù hợp với các chứng từ, tài liệu có liên quan đến hàng hóa đi mượn”.

Đối chiếu với các quy định trên, trường hợp DN nội địa thuê, mượn khuôn mẫu của DN chế xuất theo hợp đồng thuê, mượn để phục vụ sản xuất thì DN nội địa không được miễn thuế NK theo quy định tại điểm a khoản 9 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH12. Đồng thời DN nội địa phải kê khai nộp thuế NK khi tạm nhập và không thuộc các trường hợp được hoàn thuế NK đã nộp khi tái xuất theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 19 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 do là trường hợp đi thuê, mượn.

Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, trị giá tính thuế NK đối với hàng hóa đi thuê, mượn thực hiện theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 60/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Liên quan đến thuế GTGT, theo Tổng cục Hải quan, khoản 20 Điều 5 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 quy định: “hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu...”, thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Theo đó, với các quy định này, đối với khuôn mẫu của DN nội địa đi thuê của DN chế xuất, DN nội địa đã đăng ký tờ khai theo loại hình tạm nhập thì không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Trường hợp đã hết thời hạn cho thuê nhưng DN nội địa tiếp tục sử dụng, không tái xuất thì DN nội địa phải kê khai, nộp thuế GTGT.

Trường hợp trong quá trình sử dụng khuôn mẫu bị hư hỏng không thể tái xuất, buộc phải tiêu hủy và đã thực hiện thủ tục tiêu hủy theo quy định của pháp luật thì DN nội địa không phải kê khai nộp thuế GTGT đối với số khuôn mẫu này.

Ý kiến bạn đọc

Liên quan

Đọc tiếp

Miễn thuế với hàng XNK phục vụ khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh

Miễn thuế với hàng XNK phục vụ khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh

(HQ Online) - Nghị định 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế XK, thuế NK quy định thủ tục miễn thuế đối với hàng hóa XNK để phục vụ đảm bảo an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và các trường hợp đặc biệt khác.