Cấp chứng thư thủy sản sống XK sang Trung Quốc qua Cơ chế một cửa quốc gia

(HQ Online) - Từ 4/2/2021, chứng thư thủy sản sống xuất khẩu sang Trung Quốc được thực hiện qua Cơ chế một cửa quốc gia.
Cấp giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu qua Cơ chế một cửa quốc gia
2 thủ tục của Bộ Nông nghiệp kết nối Cơ chế một cửa quốc gia
4 thủ tục nhập khẩu thuốc được kết nối Cơ chế một cửa quốc gia
Cấp chứng thư thủy sản sống XK sang Trung Quốc qua Cơ chế một cửa quốc gia

Thủ tục cấp chứng thư cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc được triển khai thông qua Cơ chế một cửa quốc gia kể từ năm 2015.

Ngày 20/01/2021 Cục Quản lý chất lượng nông lâm và Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) có văn bản về việc triển khai bổ sung cấp mẫu chứng thư thủy sản sống xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc thông qua Cơ chế một cửa quốc gia, vì vậy, Tổng cục Hải quan có hướng dẫn thực hiện đối với các cục hải quan địa phương.

Cụ thể, từ ngày 4/2/2021 Cục Quản lý chất lượng nông lâm và Thủy sản triển khai bổ sung cấp mẫu chứng thư thủy sản sống xuất khẩu sang Trung Quốc thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.

Tổng cục Hải quan chỉ đạo các cục hải quan địa phương phân quyền sử dụng chức năng tra cứu chứng thư cho lô hàng thủy sản sống xuất khẩu sang Trung Quốc trên Hệ thống Xử lý điện tử hải quan (E- Customs) cho cán bộ hải quan.

Trong trường hợp cần thiết, yêu cầu công chức hải quan tại các chi cục truy cập hệ thống Thông quan điện tử tập trung (E-Customs) để tra cứu, khai thác chứng thư cho lô hàng thủy sản sống xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp bản giấy đối với giấy phép đã được cấp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia khi làm thủ tục hải quan.

Ý kiến bạn đọc

Đọc tiếp

Miễn thuế với hàng XNK phục vụ khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh

Miễn thuế với hàng XNK phục vụ khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh

(HQ Online) - Nghị định 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế XK, thuế NK quy định thủ tục miễn thuế đối với hàng hóa XNK để phục vụ đảm bảo an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và các trường hợp đặc biệt khác.