Ban hành quy định về sở hữu chéo giữa các công ty trong nhóm công ty

(HQ Online) - Chính phủ ban hành Nghị định 47/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp, trong đó quy định cụ thể về sở hữu chéo giữa các công ty trong nhóm công ty.
Ngân hàng đang sở hữu chéo trái phiếu của nhau?
Sở hữu chéo ngân hàng đã thay đổi
Quan trọng là muốn kiểm soát sở hữu chéo hay không!
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Nghị định 47 quy định chi tiết về doanh nghiệp xã hội, doanh nghiệp nhà nước, nhóm công ty, doanh nghiệp quốc phòng - an ninh và công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước.

Trong đó, về việc sở hữu chéo giữa các công ty trong nhóm công ty, Nghị định quy định, việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác hoặc để thành lập doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 3 Điều 195 Luật Doanh nghiệp bao gồm 3 trường hợp.

Cụ thể: Cùng góp vốn để thành lập doanh nghiệp mới; Cùng mua phần vốn góp, mua cổ phần của doanh nghiệp đã thành lập; Cùng nhận chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp của các thành viên, cổ đông của doanh nghiệp đã thành lập.

Doanh nghiệp có sở hữu ít nhất 65% vốn Nhà nước theo khoản 3 Điều 195 Luật Doanh nghiệp là doanh nghiệp nhà nước do Nhà nước nắm giữ từ 65% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.

Chủ tịch công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị của công ty chịu trách nhiệm bảo đảm tuân thủ đúng quy định tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp khi đề xuất, quyết định góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của công ty khác và cùng liên đới chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại xảy ra cho công ty khi vi phạm quy định.

Cơ quan đăng ký kinh doanh từ chối đăng ký thay đổi thành viên, cổ đông công ty nếu trong quá trình thụ lý hồ sơ phát hiện việc góp vốn, mua cổ phần thành lập doanh nghiệp hoặc chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp liên quan vi phạm quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 195 Luật Doanh nghiệp.

Khoản 2, 3 Điều 195 Luật Doanh nghiệp quy định: Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.

Các công ty con có cùng một công ty mẹ là doanh nghiệp có sở hữu ít nhất 65% vốn nhà nước không được cùng nhau góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác hoặc để thành lập doanh nghiệp mới theo quy định của Luật này.

Ý kiến bạn đọc

Đọc tiếp

Chiến lược cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu bứt tốc trong Covid-19

Chiến lược cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu bứt tốc trong Covid-19

(HQ Online) - Tại Tọa đàm trực tuyến với chủ đề "Chiến lược "kiềng 3 chân" cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu bứt tốc phát triển thời Covid-19", các chuyên gia cho rằng, nếu doanh nghiệp tận dụng được các công cụ hỗ trợ thì hoạt động xuất nhập khẩu vẫn có nhiều cơ hội để tăng tốc bứt phá trước tác động của đại dịch.
5 nhóm vấn đề phân tích phân loại cần lưu ý tại Thông tư 17/2021/TT-BTC

5 nhóm vấn đề phân tích phân loại cần lưu ý tại Thông tư 17/2021/TT-BTC

(HQ Online) - Thông tư 17/2021/TT-BTC (gọi tắt là Thông tư 17) sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 14/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa XNK chính thức có hiệu lực kể từ ngày 12/4. Thông tư 17 có 5 nhóm vấn đề chính công chức làm công tác phân loại và DN cần lưu ý.